Doma Pravni nasveti

Pravni nasveti

Pravni pogled na zaposlitev in različni pravni nasveti namenjeni brezposelnim in zaposlenim. Na voljo so opisi tudi različnih vrst oblik pogodb za zaposlitev.

dohodnina nevladnim organizacijam

Ste vedeli, da lahko del dohodnine namenite nevladnim organizacijam?

Dohodnina je davek na dohodek fizičnih oseb. Pri tem država obdavči vse dohodke, razen tistih, ki spadajo med dohodke po Zakonu o dohodnini (npr. dobitki pri igrah na srečo, dediščina, itd.). in tistih, ki...
dohodnina 2015

Dohodnina 2015

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Pri tem so obdavčeni vsi dohodki, izjema so le tisti, ki se ne štejejo za dohodke (npr. dobitki od iger na srečo, dediščina,…) ter tisti, ki so...
pravni pogled na odpustitev delavca

Pravni pogled na odpustitev delavca

Pogodbeno zaposlitveno razmerje je lahko prekinjeno tako iz strani delodajalca kakor iz strani delavca. Odpoved zaposlitve je lahko redna ali izredna. Razlika med eno in drugo je v odpovednem roku. Če gre za redno...
FURS

FURS spodbuja zaposlovanje mladih

Finančni urad Republike Slovenije z ukrepi, za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, spodbuja delodajalce k zaposlitvi le teh. Delodajalec, ki za nedoločen čas zaposli osebo, mlajšo od 30 let, je oproščen plačila vseh prispevkov za socialno...
mladi zadruge

Je priložnost zaposlitve mladih v zadrugah?

V Sloveniji lahko zadrugo ustanovijo najmanj tri osebe, ki so fizične, ali pravne osebe. Zadruga je organizacija, ki nima vnaprej določenega števila članov. Namen zadruge je spodbujati gospodarstvo, zagotavljati zaposlitev in biti v korist...
vrednotnice

Vrednotnice za dopolnilno delo

Novo leto 2015 je prineslo še eno novost na področju dela, ki ga prinaša Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Novosti so vrednotnice za dopolnilno delo, ki stanejo 9 € za en...
ustanoviti s.p.

Kako postati samostojni podjetnik

Samostojni podjetnik lahko postane vsaka poslovno sposobna oseba. Poslovno sposoben je po zakonu vsakdo, ki je dopolnil 18 let in mu poslovna sposobnost ni bila odvzeta. S.p. lahko ustanovijo tudi osebe med dopolnjenim 15....
studentsko delo

Konkretni izračuni študentske delovne dobe

Po nekaj letih pogajanj in številnih predlogih so sedaj tu spremembe na področju študentskega dela. S 1. februarjem 2015 je stopila v veljavo nova ureditev, ki študentom omogoča uradno priznan način pridobivanja delovnih izkušenj. Študentsko...
javna dela pogodba

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del

Na Zavodu za zaposlovanje smo našli en primer pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, ki jo med seboj skleneta udeleženec javnih del in izvajalec javnih del. Pogodba je pripravljena za leto 2014 in...
Zaposlitev

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se, kot že ime pove, sklepa za določeno časovno obdobje. Da gre za pogodbo o zaposlitvi za določen čas, mora biti navedeno v pogodbi o zaposlitvi, določeno mora...