Vrednotnice za dopolnilno delo

Novo leto 2015 je prineslo še eno novost na področju dela, ki ga prinaša Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Novosti so vrednotnice za dopolnilno delo, ki stanejo 9 € za en koledarski mesec. Od tega zneska bodo plačani prispevki za socialno varstvo, in sicer v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 7 €, prispevek za zdravstveno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen pa 2 €. Vrednotnice za dopolnilno delo je treba pridobiti pred začetkom opravljanja dela. Ena vrednotnica bo štela en dan pokojninske dobe.

Zahtevek za pridobitev vrednotnice mora vložiti:

  • naročnik osebnega dopolnilnega dela, kadar bo zanj izvajalec opravljal delo,
  • izvajalec osebnega dopolnilnega dela, ki sam izdeluje izdelke, prodaja ali nabira in je njegov naročnik neznan.

Naročnik mora za vsakega izvajalca za vsak mesec dela kupiti eno vrednotnico in sicer ne glede na višino zneska plačila in števila ur.

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela se lahko opravi preko spletnega portala na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Posameznik lahko priglasitev opravi sam preko portala ali pa na upravni enoti na kateri bodo priglasitev opravili v njegovem imenu. Uredba o dopolnilnem delu pa prinaša tudi prihodkovne omejitve, in sicer posameznik ne sme v merjenjem polletju preseči zneska treh povprečnih plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu

Osebno dopolnilno delo ne zajema vseh del ampak zajema dela, kot so varovanje otrok, gospodinjska dela, čiščenje, prodaja izdelkov domače obrti ipd. Dopolnilno delo pa se ne bo moglo opravljati za pravno osebo oziroma samozaposleno osebo razen, če ni drugače določeno.