Konkretni izračuni študentske delovne dobe

Po nekaj letih pogajanj in številnih predlogih so sedaj tu spremembe na področju študentskega dela. S 1. februarjem 2015 je stopila v veljavo nova ureditev, ki študentom omogoča uradno priznan način pridobivanja delovnih izkušenj. Študentsko delo se od sedaj naprej šteje k delovni dobi – pokojninski dobi. Edina slaba novica je ta, da ureditev ne zajema preteklega dela, namreč delo opravljeno pred letom 2015 ne bo upoštevano v pokojninsko dobo.

 

Koliko bom dejansko zaslužil?

Najmanjša urna neto postavka znaša 3,80 €.

Primer 1: Primerjalna tabela zaslužkov z novo ureditvijo:

Stara ureditev Nova ureditev
Znesek na napotnici 100 € 100 €
Nakazilo 100 € 84,50 €
Znesek, ki se šteje v pokojninsko dobo 0 € 15,5 €

Primer 2: Od urne postavke 4,5 € (bruto urna postavka) se bo obračunalo 15. 5 % kar znaša 3,8 € (neto urna postavka), razlika 0,7 € se bo štela v pokojninsko dobo.

 

Izračun delovne dobe

Delovna doba študenta se bo preračunavala na podlagi plačanih prispevkov in ne na podlagi plačanih ur.  Za vsakih doseženih 54 % bruto povprečne mesečne plače se bo priznal 1 mesec delovne dobe. Spodaj smo pripravili nekaj izračunov tako za občutek.

 

Neto (kar dobi študent) Bruto (znesek na napotnici) Delovna doba
100 € 118, 34 €  4 dnevi
200 € 236, 69 8 dni
500 € 591,72 € 20 dni
800 € 946,75 € 1 mesec 2 dneva
1000 € 1183,43 € 1 mesec 10 dni
5000 € 5917,16 € 6 mescev 21 dni
10 000 € 11 834,32 € 13 mescev 13 dni

 

 

Z novo ureditvijo mora študent 15,5 % od svojega zaslužka nameniti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevke za pokojninsko zavarovanje (15,5 %), za vsakega študenta, bo dnevno odvajal študentski servis, ki bo poročal tudi o nakazilih študentom, na REK obrazcih, in sicer Finančni upravi Republike Slovenije (FURS–u). Evidenco delovne dobe posameznega študenta bo vodil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje(ZPIZ).

 

Je dosežen dogovor glede omejitev?

Študentje ne bodo omejeni s številom ur in boste lahko še naprej delali toliko, kot do zdaj. Tudi podjetja ne bodo številčno omejena pri zaposlovanju študentov.

 

Kaj ostaja isto?

 • Akontacija dohodnine za študente starejše od 26 let se še naprej odvaja kot do zdaj.
 • Po dohodninski lestvici se obdavčineto študentski znesek.
 • Za zneske pod 88 € se ne odvaja akontacija dohodnine.
 • Tujim študentom se odvajataobe postavki 15,5 % ter 22,5 %, vendar se tujcem zaradi podpisa pogodb med Slovenijo in državo, iz katere prihaja, v izogib dvojnemu obdavčevanju, akontacija dohodnine v višini 22,5 % v veliki večini vrne.
 • Vse dajatve kot zdaj odvaja študentski servis, podjetja z novo ureditvijo ne bodo imela novega administrativnega dela.

 

Kaj ureditev pomeni za podjetja?

Procent dajatev, ki zadeva podjetje, po starem sistemu znaša 29,58 %. Podjetje je do zdaj moralo za znesek na napotnici npr. 100 € plačati 129,58 €, po novi ureditvi, se procent dajatev, ki zadeva podjetje, zviša predvidoma na 33,74 %.

Dajatve so razporejene po naslednjem razporedu:

 • 8,4 % za proračunski sklad ministrstva,
 • 3,8 % za ŠOS
 • 3,8 % za posrednike
 • 2 % dodatna koncesijska dajatev v višini
 • 8,85 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji
 • 0,53 % prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji
 • 6,36 % prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji

V številkah to pomeni, če je znesek na napotnici 100 € (bruto znesek študenta), bo podjetje po 1. 2. 2015 plačalo 133, 74 € (100 € * 1, 3374). Za leto 2016 se na tem področju že obetajo spremembe, in sicer znižanje procenta prispevkov podjetja na 27,34 %.

Več si lahko preberete na tukaj.