Ste vedeli, da lahko del dohodnine namenite nevladnim organizacijam?

dohodnina nevladnim organizacijam

Dohodnina je davek na dohodek fizičnih oseb. Pri tem država obdavči vse dohodke, razen tistih, ki spadajo med dohodke po Zakonu o dohodnini (npr. dobitki pri igrah na srečo, dediščina, itd.). in tistih, ki so plačila dohodnine oproščeni (npr. otroški dodatek, subvencije, itd.). Vsi državljani smo zavezanci za plačilo dohodnine, in sicer tako od dohodka z virom v ali zunaj Slovenije. Od leta 2007 lahko zavezanci za dohodnino največ 0,5 % dohodnine namenijo nevladnim organizacijam. Od tega lahko ta denar namenijo le eni, pa do največ petim nevladnim organizacijam. Čeprav je zavezancem za dohodnino to omogočeno storiti že vse od leta 2007, pa Center nevladnih organizacij CNVOS ugotavlja, da še vedno več kakor polovica dohodninskih zavezancev te možnosti ne izkoristi. To pomeni, da drobtinico dohodnine pravzaprav ne namenijo nikomur. Ta del dohodnine, čeprav gre za 0,5 %, za nevladne organizacije pomeni velik prispevek. V številkah to namreč pomeni kar 5 milijonov evrov nerazporejenih sredstev. Ta denar bi npr. omogočil kar 15.000 prehranskih paketov za lačne otroke. Zakaj torej dela svoje dohodnine ne bi namenili nekomu po lastni izbiri in tako poskrbeli, da denar dobi nekdo, ki si ga po našem mnenju zasluži. Svoj del dohodnine lahko tako dohodninski zavezanci namenijo kulturnim ali gasilskim društvom, dobrodelnim organizacijam, športnim društvom, društvom za zaščito živali, itd. Možnosti je zares veliko, saj je mogoče del dohodnine nameniti kateri od preko 5000 priznanih nevladnih organizacij. Časa za namenitev dela dohodnine imate še do konca leta.

Kako lahko 0,5 % dohodnine namenim izbrani nevladni organizaciji?

Postopek je zelo preprost. Najprej morajo dohodninski zavezanci izbrati eno, ali največ pet, nevladnih organizacij, katerim bi želeli nameniti svojega 0,5 % dohodnine – to je najlažje storiti na spletni strani www.dobrodelen.si. Ta dohodnina bi sicer ostala nerazporejena v državnem proračunu in tako ne bi imeli vpliva na to, kako se bo denar porabil. Donacija je za zavezanca povsem brezplačna. 0,5 % dohodnine lahko zavezanci namenijo izbrani(m) nevladni(m) organizaciji(am) na več načinom:

  • Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki
  • Natisnite in izpolnite obrazec, ter ga odnesite ali pa pošljite na pristojni finančni urad.
  • Na spletu poiščite spletna mesta organizacije ali organizacij (največ pet), ki jim želite nameniti svojih 0,5 % dohodnine. Na njihovih spletnih straneh poiščite podatke, kako darovati del dohodnine. Izpolnite obrazec in ga pošljite/odnesite na finančni urad.

Ali me to kaj stane?

Darovanje 0,5 % dohodnine je za dohodninskega zavezanca povsem brezplačno. To pomeni, da namenitev dela dohodnine za zavezanca ne pomeni nobenega dodatnega stroška, prav tako pa to ne vpliva na višino vračila ali pa doplačila dohodnine. Majhen delež dohodnine zelo veliko pomeni nevladnim organizacijam, ki prispevajo k skupnemu dobremu in se trudijo, da bi bilo bivanje v naši družbi prijetno in lepo za vse.