Dohodnina 2015

dohodnina 2015

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Pri tem so obdavčeni vsi dohodki, izjema so le tisti, ki se ne štejejo za dohodke (npr. dobitki od iger na srečo, dediščina,…) ter tisti, ki so po istem zakonu oproščeni plačila davka (otroški dodatek, dodatek na veliko družino, določene subvencije in pomoči, itd.).

Kdo je zavezan za plačilo dohodnine?

Za plačilo dohodnine je zavezan vsak rezident Slovenije – pri tem mora plačati dohodnino od svetovnega dohodka, torej od vsakega dohodka z virom v ali izven Slovenije. Za plačilo dohodnine pa je zavezan tudi vsak nerezident Republike Slovenije, in sicer od dohodka z virom v Sloveniji.

Kako se odmeri dohodnina?

Dohodnino plačujemo na podlagi letne odmere za dohodnino, ki poteka na osnovi informativnih izračunov dohodnine, katere davčni zavezanci prejmejo na dom. Tekom leta se plačuje akontacija dohodnine. Dohodnino se odmeri glede na prejeti dohodek, plačamo pa jo lahko glede na letno odmero dohodnine ali cedularno.

Letni odmerek dohodnine: pri tem se obdavčijo naslednji dohodki:

 • Dohodki iz zaposlitve,
 • Dohodki iz dejavnosti,
 • Dohodki iz prenosa premoženjske pravice,
 • Dohodki iz gozdarske ali osnovne kmetijske dejavnosti,
 • Drugi dohodki.

Cedularno plačilo dohodnine: pri tem je plačani davek dokončen, dohodki pa se ne štejejo v letno davčno osnovo. Na ta način je obdavčen:

 • Dohodek iz dejavnosti (v kolikor se davčna osnova ugotovi z upoštevanjem normiranih odhodkov),
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem,
 • Dohodek iz kapitala (dividende, dobiček iz kapitala, obresti).

Kako se ugotavlja dohodnino?

Na letni ravni dohodnino ugotovi davčni organ z odločbo. Davčni organ tako na podlagi podatkov, ki jih pridobi, sestavi in odpremi informativne izračune dohodnine. V letno davčno osnovo se štejejo vsi zgoraj omenjeni dohodki, od katerih je zavezanec med letom plačeval akontacijo dohodnine. Akontacija dohodnine se odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Kaj storiti, če nismo prejeli informativnega izračuna za dohodnino?

V kolikor nam informativni izračun za dohodnino ni bil vročen, moramo zavezanci za dohodnino sami vložiti napoved za odmero dohodnine do datumsko določenega roka.

LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE

DOHODNINA 2015
Če znaša neto letna davčna osnova v eur: Znaša dohodnina v eur:
Nad Do
8.021,34 16 %
8.021,34 18.960,28 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
18.960,28 70.907,20 4.236,92 + 41 % nad 18.960,28
70.907,20 25.535,16 + 50 % nad 70.907,20

 

DAVČNA OLAJŠAVA

 • Splošna davčna olajšava: splošna davčna olajšava je odvisna od višine letnega dohodka v letu 2015.
Če znaša skupni dohodek v evrih Znaša splošna olajšava v evrih
Nad Do
10.866,37 6.519,82
10.866,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89 3.302,70
 • Osebne davčne olajšave: osebne olajšave so namenjene invalidu s 100% telesno okvaro.
Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
17.658,84 1.471,57
 • Posebna davčna olajšava: namenjena je rezidentu, ki se izobražuje, ima status dijaka ali študenta. Posebna davčna olajšava znaša 2.477,03 eur.
 • Posebna olajšava za vzdrževane otroke:
Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83
Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra (147,44 eur/mesec) glede na višino davčne olajšave predhodnega vzdrževanega otroka.

 • Posebna davčna olajšava za druge vzdrževane družinske člane:
Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
2.346, 92 203,08

 

 • Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje: ta olajšava znaša do 2.819,09 evrov na leto.

Vir fotografije: FU