Prvi izziv 2015

Prvi izziv 2015 je program, v katerem lahko delodajalci pridobijo subvencijo v vrednosti 7.250 evrov, v kolikor zaposlijo mlade brezposelne iz vzhodne Slovenije. V predel vzhodne Slovenije sodijo naslednje regije: JV Slovenija, Spodnje-posavska, Podravska, Notranjsko-kraška, Koroška, Savinjska, Pomurska in Zasavska regija. V okviru programa Prvi izziv 2015 mora zaposlitev trajati najmanj 15 mesecev (leto in tri mesece), vključno s 3-mesečnim poskusnim delom. Program Prvi izziv 2015 se izvaja na podlagi Zavodovega javnega povabila. Na Zavodu so ta program razpisali z namenom, da bi delodajalcem odprli in olajšali pot do novih sodelavcev, hkrati pa znižali stopnjo brezposelnosti na področju vzhodne Slovenije, kjer je sicer delež brezposelnih oseb najvišji. Javno povabilo je ZRSZ objavil na svoji spletni strani 30.11.2015. Prvi izziv 2015 je sofinancirala Evropska unija, del sredstev pa zagotavlja proračun RS. V okviru programa je na voljo skupno 20,7 milijona evrov. Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci iz vse Slovenije. Zavod predvideva, da bo s programom Prvi izziv 2015 uspel zaposliti 2.859 mladih brezposelnih.

Kaj Prvi izziv 2015 pomeni za delodajalce?

Delodajalci s prijavo na ta program lahko pridobijo subvencijo v vrednosti 7.250 evrov. Pogoj je, da zaposlijo mlade brezposelne iz vzhodne Slovenije za polni delovni čas (torej 40 ur na teden). V kolikor brezposelno osebo zaposlijo za krajši delovni čas (v skladu z odločbo o invalidnosti) je sorazmerno manjša tudi višina prejete subvencije. Delovno razmerje med delodajalcem in brezposelno osebo mora biti sklenjeno za minimalno 15 mesecev, neprekinjeno in vsebuje tudi 3 mesece poskusnega dela.

Kdo vse se lahko prijavi na javno povabilo?

Prijavijo se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe in so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti v RS. Imeti morajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni. Pri FURS-u morajo imeti poravnane vse obveznosti. Na javno povabilo lahko en delodajalec predloži eno ali več ponudb, a za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih oseb.

Kdo se lahko vključi v program?

  • Osebe, mlajše od 30 let (od 15 do največ 29 let in 364 dni),
  • S stalnim prebivališčem v kohezijski regiji: vzhodna Slovenija,
  • Osebe, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu,
  • Osebe, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.

V program Prvi izziv 2015 se ne morejo vključiti tisti brezposelni, ki so bili pri Zavodu zaposleni v zadnjem letu ali pa so bili preko Zavoda vključeni na delovni preizkus oziroma so se na delovnem mestu usposabljali v zadnjega pol leta.

Kako sodelovati?

Delodajalci sodelujejo tako, da na pristojno območno službo Zavoda za zaposlovanje predložijo ponudbo za subvencioniranje zaposlitve mladih brezposelnih oseb. Ponudbo lahko oddajo osebno ali po pošti, do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 30.6.2016, ki predstavlja končni rok za oddajo ponudb. Preden delodajalec odda svojo ponudbo, mora na Zavodu za zaposlovanje najprej objaviti prosto delovno mesto in upoštevati postopek izbira kandidatov. Šele potem, ko delodajalec že ima izbranega kandidata ali več kandidatov, se lahko prijavi na javno povabilo.

Kandidate se v program vključi tako, da delodajalec najprej z Zavodom podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije, nato pa izbrana brezposelna oseba z Zavodom podpiše pogodbo o vključitvi v ta program. Delodajalec mora nato izbranega kandidata zaposliti v 15 koledarskih dneh od podpisa pogodbe za dodelitev subvencije. Delovno razmerje s kandidatom delodajalec sklene na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišeta obe strani. Zavod za zaposlovanje nato novo-zaposleno osebo odjavi iz evidence brezposelnih oseb.