Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih je namenjena vsem tistim delodajalcem, ki zaposlijo brezposelne osebe, mlajše od 26 ali starejše od 55 let, ki so najmanj pol leta (6 mesecev) prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje. Delodajalci lahko v primeru takšnih zaposlitev uveljavljajo olajšavo v obliki znižanja davčne osnove. Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali zavezanci po Zakonu o dohodnini. Pogoj je, da delodajalec na novo in za nedoločen čas zaposli brezposelno osebo, ki pripada v ukrepu opredeljenim skupinam. Davčno olajšavo lahko delodajalci torej uveljavljajo, če na novo zaposlijo brezposelno osebo, za nedoločen čas. Oseba mora biti stara manj kot 26 let ali več kot 55 let, prav tako mora biti najmanj 6 mesecev prijavljena na Zavodu kot brezposelna oseba. Pomembno je, da brezposelna oseba, ki jo delodajalec želi zaposliti, v zadnjem letu že ni bila zaposlena pri taistem delodajalcu ali pri njegovi povezani osebi.

Koliko znaša olajšava?

  • Po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb se olajšava uveljavlja v obliki znižanja davčne osnove v višini 45 % plače osebe, ki jo zaposlite (maksimalno v višini davčne osnove). Olajšavo lahko delodajalec uveljavlja prvi 2 leti od zaposlitve osebe.
  • Po Zakonu o dohodnini lahko olajšavo delodajalec uveljavlja kot znižanje davčne osnove v višini 45 % izplačane plače zaposlenega (1. bruto). Delodajalec lahko olajšavo uveljavlja za prvi 2 leti zaposlitve osebe, v naslednjih letih pa glede na izplačane plače v posameznem davčnem letu.

Kateri so pogoji za olajšavo?

Davčno olajšavo lahko delodajalec uveljavlja le, v kolikor ustvari novo delovno mesto – torej v primeru, če poveča skupno število zaposlenih v davčnem obdobju ali letu. To pomeni, da je število zaposlenih na zadnji dan davčnega leta ali obdobja večje, kakor je povprečje 12 mesecev v tem obdobju. V tem povprečju se zaposleni za skrajšan delovni čas upoštevajo sorazmerno, zaposleni za določen čas pa se ne upoštevajo.

Pomembno!

Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih se izključuje z davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov in z davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih (Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji 2010-2015).

Od kdaj je v veljavi ta ukrep?

Delodajalci, ki olajšavo uveljavljajo kot zavezanci po Zakonu o dohodnini, jo lahko uveljavljajo v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (od 2010 naprej).

Delodajalci, ki olajšavo uveljavljajo kot zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb pa lahko to olajšavo uveljavljajo v davčnem obračunu davka od dohodka pravnih oseb (od 2010 naprej).