Zavod razpisuje dva programa za zaposlovanje mladih

Zavod za zaposlovanje je izdalo dva razpisa, ki finančno spodbujata delodajalce, da zaposlijo mlade ljudi.

Prvi program se imenuje »Iz faksa takoj praksa«

Program je namenjen zaposlitvi pripravnikov oziroma mladih brezposelnih oseb, prijavljenih na zavod, starih vključno do 29 leta starosti, ki imajo tercialno stopnjo izobrazbe (visoka, višja ali univerzitetna izobrazba). Delodajalec, ki želi izkoristiti ugodnost, mora mlado osebo zaposliti za izpolnjevanje konkretnega dela, in sicer za najmanj eno leto. Prav tako mora delodajalec zaposliti mlado osebo za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v primeru, da ima kandidat odločbo o invalidnosti. Na določeno delovno mesto se lahko zaposli osebo, ki ima za to mesto ustrezno vrsto izobrazbe. Delodajalec lahko na ta način zaposli do 5 brezposelnih oseb. Javno povabilo na program iz »Faksa takoj praksa« je odprt do 30 junija 2015. Za letošnje leto je na voljo kar 5 milijonov evrov spodbude, zato se, če ste delodajalec, splača prijaviti. Namreč, če delodajalec izpolnjuje vse pogoje javnega povabila, lahko pridobi spodbudo za enega zaposlenega v višini 6000 €.

Od zaposlovalca se zahteva priprava posebnega sistematičnega programa izobraževanja in usposabljanja, s katerim morajo biti seznanjeni vsi vpleteni. Če je za opravljanje dela predviden strokovni izpit, je treba osebo nanj tudi napotiti in ji poravnati stroške opravljanja izpita. Program je namenjen širjenju formalnega znanja, ki ga je mlada oseba pridobila med študijem. Pripravljenemu programu morata za uspešno izvedbo slediti tako delodajalec kot pripravnik.

Kaj moram kot delodajalec narediti?

Delodajalec mora najprej sporočiti prosto delovno mesto preko e – storitve Zavoda za zaposlovanje ali obrazca »Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM – 1)« Pri postopku mora delodajalec upoštevati postopek izbire kandidata. Več o postopku si preberite tukaj. Zavod za zaposlovanje nato preveri izbranega kandidata in smiselnost njegove zaposlitve. Zelo pomembno je, da delodajalec javno povabilo odda po poteku roka za prijavo in po izbiri kandidata, in sicer na obrazcu »Odprema ponudbe. Ob prijavi se mora predložiti tudi program izobraževanja in usposabljanja. Po oddani prijavi, ki se odda na območni službi, je na vrsti preverjanje delodajalca in dokončni izbirni postopek. Po dokončni odločitvi mora delodajalec mlado osebo zaposliti v 30 dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi spodbude.

Delodajalec lahko uveljavlja izplačilo spodbude v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, in sicer ima čas do 30. septembra 2015
Več o razpisu in postopku najdete tukaj.

Drugi program se imenuje »Delovni preizkus za mlade 2015«

Program omogoča, da delodajalci pred zaposlitvijo spoznajo in preizkusijo osebo na konkretnem delovnem mestu. Spodbuda se financira iz proračuna Republike Slovenije in je namenjena preizkušanju in spoznavanju mladih brezposelnih oseb prijavljenih na zavod in starih manj kot 30 let. Letos je za ta program namenjenih kar 1 milijon evrov.

Spodbuda poteka tako, da se delodajalcu vrnejo upravičeni stroški preizkusa kandidata. Tudi kandidat na preizkušnji na ta način dobi povrnjene stroške za prevoz in dodatek za aktivnost. Program lahko traja najmanj 100 ur in največ en mesec. Kandidat se v podjetju preizkuša na konkretnem delovnem mestu za polni delovni čas ob spremstvu mentorja. Pri tem velja opozorilo, da lahko en mentor za določeno delovno mesto opravlja mentorstvo hkrati samo 5 osebam, ki so vključene v omenjeni program.

Na javno povabilo se lahko delodajalec prijavi s predložitvijo ponudbe za določeno število oseb. Popolna ponudba mora vsebovati pravilno izpolnjen obrazec »Ponudba za izvedbo delovnega preizkusa za mlade«. Prijava za koriščenje spodbude je mogoča do porabe sredstev oziroma najkasneje do 10. septembra 2015 do 13. ure

Delodajalci lahko zaporedno oddajo več ponudb vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni. Število oseb na eno ponudbo je omejeno in je odvisno od velikosti podjetja oziroma od števila zaposlenih. Ko podjetje doseže dovoljeno število oseb na delovnem preizkusu, lahko odda novo ponudbo za preizkus. Pri tem lahko ponovno preizkusi maksimalno število oseb, ki mu po pravilniku pripadajo, vendar le, če je prejšnjič zaposlil več kot polovico preizkušancev, in sicer za obdobje najmanj 3 mesecev, za najmanj polovico polnega delovnega časa. V primeru, da zaposlitvenega pogoja ne izpolnjuje lahko novo ponudbo odda šele po 6 mesecih, ko zadnji udeleženec opravi preizkus.

Povračilo upravičenih stroškov delodajalec lahko uveljavlja v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

Več o razpisu in postopku najdete tukaj.