Zaposlen kot pilot

pilot

Delo pilota je zahtevno in odgovorno delo, saj upravlja letalo in skrbi za varno, pravočasno in ekonomično izvršitev leta med letališči. Pilot mora biti natančen, dosleden, se hitro prilagoditi situacijam in hitro ustrezno reagirati.

Pilot se mora pred vsakim letom dobro pripraviti na let, pripraviti in preveriti mora namreč dokumentacijo za let, preučiti vremenske razmere ter preučiti obvestila. Njegovo delo tudi zajema posvete, vodenje in organizacijo vseh članov posadke. Poleg tega mora imeti pod kontrolo natovarjanje in raztovarjanje letala, vkrcavanje in izkrcavanje potnikov. Pred letom mora pilot tudi pregledati letalo in preveriti stanje rezervoarja z gorivom. Leti potekajo po predpisanem postopku, pogovorni jezik pilota pa je angleščina. Pilot mora sprejemati pomembne odločitev, sploh v nepredvidljivih situacijah. V takih primerih mora ravnati v skladu s predpisanimi postopki za zagotavljanje varnosti.

Pilot se mora v času, ko ni na poletu strokovno usposabljati, in sicer s pomočjo simulatorja letenja in strokovnih priročnikov in literature. Opravljati mora tudi teste s področja poznavanja letal ter izrednih postopkov. Pilot mora biti tudi v odličnem zdravstvenem ter psihofizičnem stanju. Zdravstveno stanje pilotov se redno preverja na specialnih zdravstvenih pregledih.

Formalna izobrazba za pilota zakonsko v Sloveniji ni predpisana. Študij letalstva sicer poteka na strojniški fakulteti v Ljubljani, kjer se pridobi naziv inženir strojništva. Osnovna za opravljanje poklica pilota je licenca poklicnega pilota letala CPL (A). Dodatne kvalifikacije, ki se še lahko pridobijo, so rating za letenje po instrumentih na letalih IR (A), ki je dodaten pogoj za letenje v temi in v pogojih brez vidnosti tal, rating za inštruktorja letenja na letalih FI (A) ter teorija in licenca za prometnega pilota letala ATPL (A), ki sta pogoj za zaposlitev. Teorija za ATPL (A) je predavana tudi v okviru rednega programa na fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Usposabljanje je zaključeno z uspešnim opravljenim praktičnim in teoretičnim izpitom, opravljenim pred posebno državno komisijo.

Zakonski pogoji za opravljanje licence CPL (A) so polnoletnost, letalsko zdravniško spričevalo in najmanj 200 ur letenja po programu usposabljanja. Zakonski pogoji za opravljanje licence ATPL (A) pa so starost 21 let, letalsko zdravniško spričevalo, najmanj 1500 ur letenja od tega 500 ur na letalih z veččlansko posadko, 250 ur letenja kot kapitan letala, 200 ur letenja med letališči, 75 ur letenja po inštrumentih in 100 ur letenja ponoči.

Pilot se lahko tudi prekvalificira za delo inštruktorja, kontrolorja letenja ali za delo v oddelku za navigacijsko pripravo.

Možnosti zaposlitve so pri Andrii Airways, Solinairu, Alpairu, Smeltairu, LinxAiru, AirSierri, AirHistria, Geodetskemu zavodu, Protokolu Vlade Republike Slovenije, Slovenski vojski, zasebnih podjetjih in aeroklubih.

Če želite leteti med oblaki in vas delo pilota zanima ne odlašajte s svojimi kariernimi željami in jih uresničite.