Zaposlen kot arheolog

poklic arheologa

Za najbolj znanega arheologa ima večina ljudi filmski lik Indiano Jones-a. Čeprav je bilo njegovo življenje in delo zelo razburljivo, je delo arheologa izven filmskega sveta zagotovo drugačno, ampak vseeno zelo zanimivo.

Delo arheologa poteka tako v pisarni, predvsem pa na terenu. Pri svojem delu le ta uporablja zapiske, računalnik, fotoaparat in različna arheološka orodja. Njegovo delo je razgibano in zanimivo. Arheolog se namreč ukvarja s proučevanjem materialnih ostankov, stavb, ruševin, keramike, orožja, kovancev, orodij ter drugih predmetov, ki so ostanki različnih civilizacij. Po navadi se arheologi specializirajo za tip izkopanin, geografsko območje ali zgodovinsko obdobje. S pomočjo materialnih ostankov razkrivajo in razlagajo zgodovino, življenje in delo.

Njegovo osnovno delo je odkrivanje in izkopavanje predmetov, določanje starosti, beleženje podatkov, fotografiranje, arhiviranje, podrobno opisovanje predmetov ter njihovo pravilno shranjevanje. Delo zajema nadzorovanje izkopavanj, vodenje skupine sodelavcev in izvajanje meritev. S pomočjo meritev se pripravijo natančni izrisi kart in načrtov izkopov. Za delo je potrebna velika potrpežljivost, dobra kondicijska/fizična pripravljenost, spretnost, previdnost tudi logično sklepanje in sposobnost razvrščanja.

Delo poteka doma kot tudi v tujini. Večinoma poteka na terenu, kar je zahtevno, saj je arheolog izpostavljen različnim vremenskim vplivom. Slednje otežuje delo, saj mora biti vse narejeno zelo natančno, zaradi občutljivih predmetov.

Delo zahteva številna znanja in spretnosti, predvsem pa navdušenje nad starinami in načinom dela. Za ta poklic se je treba vpisati na študij arheologije v Sloveniji ali tujini, v Ljubljani je to Filozofska fakulteta, za opravljanje dela pa je zelo pomembna tudi predhodna praksa.

Arheolog je lahko zaposlen na različnih inštitutih, muzejih, univerzah in na projektih posameznih odprav.