Usposabljanje na delovnem mestu

usposabljanje na delovnem mestu

Znano je, da je v današnjih časih zelo težko priti do zaposlitve. Konkurenca na trgu dela je huda, veliko kandidatov pa je iz nadaljnje obravnave pri delodajalcu izločenih prav zaradi pomanjkanja izkušenj. Prav zato je dobro vedeti, na kakšen način pridobiti še kako potrebne izkušnje ter povečati svojo zaposljivost. V nadaljevanju bomo predstavili usposabljanje na delovnem mestu, ki ga ponuja Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.

Ta program vam ponuja, da pridobite različna praktična znanja, spretnosti in izkušnje na nekem konkretnem delovnem mestu. Pomaga vam, da si s pridobljenimi izkušnjami povečate možnosti za zaposlitev. Prav tako pa je zanimiv tudi za delodajalce, saj lahko dobijo dodatno delovno silo praktično brez stroškov (stroške, ki jih ima s plačilom zavarovanja za nesreče pri delu in napotilom na zdravniški pregled, dobi povrnjene s strani Zavoda za zaposlovanje, in sicer 221 € za 1-mesečno usposabljanje na preprostejših delovnih mestih, 354 € za 2-mesečno usposabljanje in 487 € za 3-mesečno usposabljanje brezposelnih, mlajših od 30 let).

V program se lahko vključite tisti, ki ste prijavljeni kot brezposelne osebe na Zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece neprekinjeno. Je pa tudi nekaj izjem, in sicer se v usposabljanje ne morete vključiti, če od prekinitve pogodbe ali prenehanja zaposlitve še ni minilo 12 mesecev, če ste se v zadnjem letu pri delodajalcu že usposabljali ali pa bili vključeni v javna dela ter če ste bili v zadnjem letu pred začetim usposabljanjem že vključeni v podoben program.

Program usposabljanja poteka pod vodstvom mentorja, ki ga dodeli delodajalec in s strani katerega ste vodeni pri vključitvi v delovno okolje. Pri preprostejših delovnih mestih lahko usposabljanje traja en mesec, pri zahtevnejših pa dva meseca. Če spadate v skupino brezposelnih, pa še niste dopolnili 30 let, lahko vaše usposabljanje traja tri mesece. V času usposabljanja se ne sklene delovno razmerje, pač pa se vas vodi v evidenci udeležencev aktivne politike zaposlovanja. Usposabljanje ne sme trajati dlje od osmih ur dnevno in največ 40 ur v tednu. Ob nedeljah in praznikih usposabljanja ni.

Ker se pri tem programu podpiše samo pogodba o vključitvi v program, seveda ne dobite plače, vseeno pa se vam povrnejo nekateri stroški, in sicer dodatek za prevoz, ki znaša 0,13 € na kilometer od kraja bivanja do kraja, kjer se izvaja usposabljanje, in nazaj, ter dodatek za aktivnost, ki znaša 3,00 € za vsako uro, ko ste dejansko prisotni na usposabljanju in se izplača samo za aktivnosti, ki trajajo najmanj 100 ur. V primeru, da ste prejemnik nadomestila za brezposelnost, se dodatek za aktivnost razpolovi in tako znaša 1,50 € na uro.

Kot že rečeno, z usposabljanjem na konkretnem delovnem mestu pridobite izkušnje ter tako povečate možnost, da vas pri naslednji izbiri kandidatov delodajalec ne bo izločil zaradi pomanjkanja znanja. Če se pred mentorjem dobro izkažete, se vam morda odpre možnost zaposlitve pri istem delodajalcu, če oziroma ko le-ta razpolaga s prostim delovnim mestom.