Število prostih delovnih mest v 2013 raste

Po podatkih Urada za statistiko RS je bilo v 1. četrtletju letošnjega leta, torej leta 2013, iskalcem zaposlitve na voljo skoraj 4900 prostih delovnih mest. Stopnja prostih delovnih mest je tako znašala 0,7%. Številke same po sebi ne povedo veliko, če jih ne postavimo v kontekst s prejšnjim letom oz. s prejšnjimi četrtletji, glede na katere se merijo. V primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2012 je bilo prostih delovnih mest v letošnjem letu več. V številkah to znaša skoraj 900 prostih delovnih mest več. Če pa prvo četrtletje letošnjega leta primerjamo s prvim četrtletjem leta 2012, opazimo, da je bilo lani taisti čas okoli 1000 prostih delovnih mest več.

Prosta delovna mesta so tudi precej neenakomerno razdeljena po posameznih panogah. Največ delovnih mest je bilo tako na voljo na področju gradbeništva – v tej panogi je bilo tako razpisanih kar 1200 prostih delovnih mest. Nekaj več kakor 900 prostih mest je bilo razpisanih v pridelovalnih dejavnostih. Malenkost več kakor 580 prostih delovnih mest pa je bilo razpisanih za druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Na drugi strani je moč opaziti, da je povprečno število zasedenih delovnih mest nekoliko manjše kakor v prejšnjem četrtletju. V prvem četrtletju tega leta je bilo tako zabeleženo 669.000 zasedb delovnih mest.

Stopnja prostih delovnih mest je bila tako za eno odstotno točko večja, če jo primerjamo s prejšnjim četrtletjem. Ta stopnja je bila najvišja v gradbeništvu, in sicer je bila kar 2,6%. Obeti za prihodnost so spodbudni, pričakovati pa je nihanja v primerjavi s posameznimi četrtletji tega leta.