Spodbude za zaposlitev pri Zavodu za zaposlovanje

Vsi vemo in poznamo Zavod za zaposlovanje RS, saj je predvsem v današnjem obdobju najbolj obiskan zavod v Sloveniji. Tudi njihova spletna stan ima na dan številne obiske, saj je število brezposelnih vedno večje in iskalci zaposlitve dnevno pregledujejo zaposlitvene oglase, ki jih zavod ponuja. Poleg prostih delovnih mest in drugih oglasov vam Zavod za zaposlovanje ponuja še številne druge aktivnosti – od raznih tečajev in dodatnih izobraževanj za iskalce dela do raznih razpisov in subvencij za delodajalce, med katerimi dobimo številne spodbude za zaposlitev.

Kaj sploh so spodbude za zaposlitev pri ZRSZ?

Tovrstne spodbude, ki jih ZRSZ ponuja, bi lahko opisali kot izbrani programi za spodbujanje zaposlovanja, ki delodajalcem omogočajo razne subvencije oziroma delno povračilo stroškov za zaposlitev novih sodelavcev. Ta oblika spodbude je za delodajalce lahko zelo koristna, saj si s tem zagotovi nižje stroške pri novi zaposlitvi. Subvencije pri teh spodbudah so različne, v nekaterih primerih vam zavod povrne prispevke delodajalca za novo zaposlitev, sofinancira stroške za javna dela ali financira nepovratna sredstva za zaposlitev brezposelnih.

Najbolj zanimivi in aktualni programi spodbud

Spodbude za zaposlitev se pri zavodu lahko tekom leta spreminjajo oz. obnavljajo, zato je zelo koristno, da tako delodajalci kot tudi iskalci dela redno opazujejo in spremljajo programe. Trenutno lahko na spletni strani zavoda najdete več programov spodbud, za vas pa smo izbrali nekaj najbolj zanimivih:

  • Javna dela: preko javnih del je omogočeno zaposlovanje brezposelnih v raznih programih na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kmetijstva, kulture, okolja in prostora ter v drugih programih.
  • Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev: ta oblika spodbude omogoča delodajalcu vračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev mlajših od 26 let ali mater, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti.
  • Prvi izziv: delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev osebe, mlajše od 30 let iz vzhodne Slovenije, ki so najmanj 3 mesece že prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe ter niso vključene v izobraževalne programe ali programe usposabljanja. Subvencija znaša 7.250 eur, zanjo pa se lahko potegujejo delodajalci iz vse Slovenije.
  • Povračilo prispevkov delodajalcev na območjih z visoko stopnjo brezposelnosti: med ta območja se štejejo: Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Maribor z okolico in Pokolpje. Delodajalci si na ta način povrnejo del stroškov za zaposlovanje novih sodelavcev.
  • oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše 2016: brezposelne starejše osebe, od 55 let naprej, lahko delodajalec zaposli in je za največ dve leti njihove zaposlitve oproščen plačila prispevkov. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena med 1.1. 2016 in 31.12.2017.
  • Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih: v kolikor delodajalec zaposli mlajše od 26 ali starejše od 55 let, lahko za njihovo zaposlitev uveljavlja olajšavo v obliki znižanja davčne osnove.
  • Davčne olajšave za zaposlitev invalidov: delodajalec lahko v tem primeru uveljavlja znižanje davčne osnove.