Reševanje konfliktov na delovnem mestu

Vedno, kadar je več ljudi skupaj, obstaja možnost, da pride do konflikta. Prav tako je zaradi različnih interesov, pogledov na stvari, različnih želja tudi na delovnem mestu. Ker pa ima lahko večina konfliktov negativne posledice, sploh, če iz njih ne znami izvleči ničesar koristnega, si poglejmo, kako jih čim bolj uspešno reševati.

Poznamo več načinov reševanja konfliktov na delovnem mestu. Ne moremo natančno trditi, kateri je najboljši, saj je vse odvisno od situacije in ljudi, ki v konflikt pridejo.

En način reševanja je način izogibanja, kjer se tisti, ki ga uporablja, umakne iz konfliktne situacije in želi ostati nevtralen. Največkrat gre za osebe, ki samo prenašajo sporočila nadrejenim, podrejenim ali sodelavcem, svojega mnenja pa ne povejo. Tak način je ustrezen, če je konflikt manjši in je škoda časa za njegovo reševanje, sicer pa tako vedenje ni produktivno.

Pri drugem načinu posameznik meni, da ne sme podati svojega mnenja, ker bi s tem lahko prizadel druge. Takemu načinu pravimo način prilagajanja. S tem, ko se prilagaja, posameznik sicer zagotovi dobro počutje soljudi, problema pa se tako ne reši in se ga samo prestavlja in slej ko prej pride na plan.

Način prevladovanja je težnja, da bi z močjo prisilili druge k privolitvi v rešitev, ki jo ponujamo. Osebe, ki se poslužujejo takega načina reševanja konfliktov, pripeljejo odnose do stresnih situacij, saj drugi strani, ki je udeležena v konfliktu, jasno izrazijo, da njeni predlogi ne bodo upoštevani. Se pa tak način lahko izkaže tudi za primernega v primeru, ko gre za neprijetne naloge, kot je zmanjšanje števila zaposlenih.

Četrti način je pristajanje na kompromise, kar pomeni, da posameznik žrtvuje nekaj lastnih interesov, da bi dosegel skupni dogovor. Ta je primeren, ko predlogi ene strani blokirajo cilje druge strani.

Zadnji način je način dogovarjanja, kjer gre za ugotavljanje vzrokov nasprotij, posredovanje informacij in skupno iskanje rešitev. Tu je pomembno medsebojno sodelovanje, saj tako konflikte obravnavamo, jih analiziramo in skušamo najti rešitev, ki bi najbolj ustrezala vsem vpletenim. Lahko bi rekli, da bi ta način bil najbolj primeren za reševanje konfliktov, vendar je samo reševanje vedno odvisno od več dejavnikov.

Vedno je potrebno čim prej najti način, kako rešiti konfliktno situacijo, čeprav ni nujno, da ima konflikt vedno samo negativne posledice. Včasih je koristen predvsem iz tega vidika, ker pokaže na določene probleme, posledično pa pripravi vpletene do usklajevanja mnenj, pripelje jih do novih spoznanj ter pokaže možnosti za spremembe.