Radi bi delali, pa ne moremo, zato gremo med prostovoljce

Prostovoljno delo lahko opravljajo vsi, ki so pripravljeni del svojega prostega časa nameniti pomoči drugim. Prostovoljec je lahko vsak ne glede na to ali je študent, upokojenec ali zaposlen. Če želite delati kot prostovoljec niste omejeni s starostjo, spolom ali družbenim položajem. Prostovoljno delo se opravlja ob svobodni odločitvi posameznika in se zanj ne pričakuje materialne koristi. Prostovoljno delo se opravlja za dobro drugih in za skupno javno korist.

Prostovoljno delo nima nikakršnih omejitev z naslova dela, vsak prostovoljec si lahko delo prilagaja glede na svoje zmožnosti in čas.

Zaradi prostovoljnega dela prednost pri iskanju zaposlitve?

Pri iskanju zaposlitve je prostovoljno delo lahko dobra priporočila. S prostovoljnim delom pridobite:

 • nove delovne izkušnje,
 • neformalno izobrazbo,
 • nova znanja in veščine,
 • nova prijateljstva,
 • in nova poslovna poznanstva.

Preko prostovoljnega dela lahko širite svojo mrežo poznanstev in tako spoznate tudi svojega novega delodajalca. Prostovoljno delo poleg vsega daje tudi občutek zadovoljstva in ima pozitiven vpliv na človeka. Prostovoljno delo je odlična priložnost tudi za koristno preživljanje prostega časa.

Kakšne vse možnosti imam?

Prostovoljno delo lahko opravljate v raznih vladnih in nevladnih društvih in organizacijah. V kolikor ste še študent, imate veliko možnosti prostovoljnega dela in osebnih priložnosti v študentskih sekcijah, kjer si lahko že kot študent naberete ogromno delovnih izkušenj.

Za vse, ki bi želeli postati prostovoljci, smo zbrali nekaj predlogov. Predlagamo, da:

 • se pridružite prostovoljnim gasilcem v svojem okraju:
 • pomagate vzgojiteljem v vrtcih in šolah,
 • pomagate v društvih z otroki s posebnimi potrebami,
 • pomagate živalim v zavetiščih ali živalskem vrtu,
 • pomagate očistiti okolje,
 • pomagate bolnim ljudem na domu,
 • pomagate duševno bolnim osebam,
 • pomagate odvisnikom in zapornikom,
 • učite starejše ljudi uporabe računalnika,
 • učite druge tuje jezike,
 • nudite inštrukcije,
 • svetujete ljudem v stiski,
 • delate družbo osamljenim na domu ali domu za upokojence,
 • spremljajte invalide in starejše pri njihovih opravkih,
 • pomagajte pri obnavljanju gozda in naravnih parkov,
 • pomagate v administraciji,
 • pomagate pri delu z mediji in promociji,
 • organizirate športne aktivnosti, promovirate šport in pomagate vzdrževati športne objekte,
 • pomagate pri obnovi kulturnih objektov
 • pomagate pri organizaciji in vodenju delavnic (likovnih, glasbenih dramskih, literarnih ipd)
 • pomagate pri organizaciji dogodkov (taborov, izletov, pohodov, letovanj, koncertov ipd.)

Pojdite v svet

Različno prostovoljno delo lahko opravljate tudi v tujini ne samo doma. V tujini je veliko možnosti za tiste, ki znate na primer tuje jezike. Lahko se odpravite učit otroke v Afriko ali Brazilijo. Lahko pomagate pri obiranju sadja v Avstraliji ali Ameriki. Lahko postanete športni inštruktor, učitelj plavanja ali vzgojitelj v poletnih kampih. Lahko postanete maser, plesalec, kuhar ali pa animator v hotelih. Kot prostovoljec lahko odidete v katerokoli državo in delate praktično karkoli, možnosti so resnično neomejene. Poleg tega, da boste dobili delovne izkušnje, utrdili tuji jezik, boste spoznali tudi deželo in njene ljudi. Veliko organizacij, ki ponujajo prostovoljno delo, prostovoljcem nudijo prenočišče, hrano ter jim pokrijejo tiste osnovne stroške prevoza in delovnih potrebščin. Četudi ne bo plačila za delo, boste dobro preskrbljeni in boste iz te izkušnje odnesli več, kot bi vas lahko plačali.

Domov se boste zagotovo vrnili z veliko izkušnjami, prijateljstvi, optimizmom, z drugačnim pristopom in pogledom. Iskanje zaposlitve ne bo več tako težko.

Če se vam priložnosti ne odprejo, si jih odprite sami, četudi sprva s prostovoljnim in neplačanim delom.