Prosta delovna mesta, 3. 5. 2017

prosta delovna mesta

Za vas smo izbrali nekaj zanimivih prostih delovnih  mest. S klikom na posamezno točko si lahko ogledate natančnejše pogoje iz razpisov.

  1. Lidl Slovenija – delo: Sodelavec v kadrovskem oddelku (ž/m)

Podjetje Lidl Slovenija v oddelku razvoja kadrov zaposli novo sodelavko ali sodelavca za razpisano delovno mesto Sodelavec v kadrovskem oddelku. Pri Lidlu iščejo novega sodelavca, ki bo pripomogel pri iskanju in selekciji novih kadrov, sodeloval pri postopkih iskanja in selekcije ter postal prvi stik z novimi kandidati za prosta delovna mesta. Ključne delovne naloge za to delovno mesto bodo še: sodelovanje pri pripravljanju ocenjevalnih centrov, delo s sistemom za obdelavo zaposlitvenih vlog, pomoč pri organizaciji terminov razgovorov, komuniciranje s kandidati, podpora izvajanju zaposlitvenih postopkov, pregledovanje zaposlitvenih vlog, spremljanje aktualnih sodobnih trendov na področju kadrovanja (iskanja in selekcije kadrov) ter implementacija tovrstnih trendov.

  1. Rutar marketing d.o.o. – delo: Asistent v administraciji (ž/m)

Rutar zaradi širitve in razvoja išče novega sodelavca ali sodelavko za delo na centrali podjetja v Dobrli vasi oz. v Eberndorfu. Delo bo potekalo v upravi podjetja in bo zajemalo naslednje delovne naloge: opravljanje in odgovornost za različna administrativna dela, opravljanje raznih kontrol, skrb nad evidencami, komuniciranje s poslovnimi partnerji in sodelavci, druga dela po navodilih nadrejenega.

  1. Hilti Slovenija – delo: Prodajni svetovalec (ž/m)

Mednarodno priznano podjetje Hilti išče novega sodelavca ali sodelavko za delo v prodajni ekipi. Delovne zadolžitve za delovno mesto prodajni svetovalec za osrednjo Slovenijo so: ustvarjanje navdušenih kupcev v gradbeništvu,  prodaja vrhunskih proizvodov in storitev, svetovanje kupcem (za dodeljeno področje), skrb za pridobivanje novih kupcev, sodelovanje pri pogajanjih pri pogodbah, svetovanje pri gradbenih projektih, izvajanje in koordiniranje vseh procesov v sami prodaji, prikaz in prodaja inovativnih proizvodov ter edinstvenih storitev, nudenje strokovnega svetovanje, itd. Znotraj razvoja delovne kariere v podjetju lahko nova sodelavka ali sodelavec pričakuje obsežno šolanje, coaching ter ostale priložnosti za razvoj v mednarodnem poslovnem okolju.

  1. Terme Krka – delo: Reševalec iz vode (ž/m)

Terme Krka iščejo novo sodelavko ali sodelavca za delo reševalca iz vode. Glavne delovne naloge za prosto delovno mesto bodo opazovanje in nadziranje kopalne površine ter plaže (bazenske ploščadi), reševanje iz vode, nudenje prve pomoči v primeru nezgod, skrb za red na bazenih v skladu s predpisi. Kandidati morajo imeti pridobljeno licenco za reševanje iz vode oz. pripravljenost za usposabljanje. Želijo si kandidatov, ki so na podobnem delovnem mestu že delali in imajo s tovrstnim delom že določene izkušnje. Delovna mesta za reševalca iz vode so razpisana v Talasu Strunjan, Termah Dolenjske Toplice in Termah Šmarješke Toplice.

  1. Banka Intesa Sanpaolo d.d. – delo: Samostojni organizator poslovnih procesov (ž/m)

Banka Intesa Sanpaolo išče novo sodelavko ali sodelavca za prosto delovno mesto Samostojni organizator poslovnih procesov. Delo bo potekalo v Sektorju poslovnih procesov, in sicer na sedežu banke v Kopru. Ključne delovne naloge za zasedbo tega razpisanega delovnega mesta so: razvijanje podatkovnih modelov ter poslovnih procesov, priprava koncepta tehnoloških rešitev, sodelovane ter izvajanje aktivnosti pri vseh razvojnih projektih banke, vzdrževanje in spremljanje poslovnih procesov, izvajanje aktivnosti, ki so vezane na razvoj poslovnih sistemov, skrb za zagotavljanje tehnološke podpore poslovnim procesom, koordiniranje izvajanja nalog, skrb za pripravo organizacijske-tehnološke dokumentacije, itd.  Delo bo potekalo v dinamičnem in inovativnem delovnem okolju. Od kandidatov pričakujejo pripravljenost za delo s sodobnimi tehnologijami in pristopi.

  1. Petrol d.d. – delo: Gasilec (ž/m)

Podjetje Petrol išče novega sodelavca za delovno mesto Gasilec. Glavne delovne naloge za razpisano prosto delovno mesto bodo: skrb za izvajanje vseh predpisanih požarno – preventivnih ukrepov. Delo bo potekalo v skladišču goriv Rače. Novi sodelavec bo skrbel tudi za vodenje gasilske enote v primeru odsotnosti vodje, nudenju pomoči pri organizaciji skladiščne operative, skrbel za izvajanje rednega vzdrževanja in kontrole naprav ter sistemov, namenjenih za zagotavljanje pasivne ter aktivne požarne zaščite, opravljal redne obhode na določenih kritičnih mestih na objektu ter izvajal redne kontrole oz. preglede objektov in naprav na področju skladišča, skrbel za vodenje predpisanih evidenc, obratovalnih dnevnikov in poslovnikov, redno izvajal tudi kontrole nad stanjem tehnološke instalacije, skrbel za dosledno izvajanje predpisnih varnostnih navodil in ukrepov, izvajal požarno stražo, meril koncentracijo hlapov naftnih derivatov, skrbel za vzdrževanje mobilne opreme za gašenje in sodeloval pri vseh gasilskih vajah v skladišču.

  1. Cetis d.d. – delo: Vodja pravne službe (ž/m)

Podjetje Cetis išče Vodjo pravne službe. Delovno mesto bo obsegalo naslednje delovne naloge: nudenje strokovne pomoči vsem organizacijskim enotam znotraj družbe, urejanje pravnih zadev za potrebe organizacijskih enot in za potrebe poslovodstva podjetja, svetovanje upravi v zvezi s pravnimi postopki, skrb za pravno varnost družbe in za zakonitost njihovega poslovanja, nudenje strokovne podpore pri izvajanju disciplinskih ali drugih postopkov, priprava splošnih ter ostalih aktov družbe, skrb za sestavo in pregledovanje pogodbenih dokumentov in poslovnih pogodb, zastopanje družbe Cetis v upravnih in sodnih postopkih, skrb za komuniciranje s predstavniki delavcev, spremljanje aktualne in veljavne zakonodaje, zastopanje družbe v vlogi ponudnika v postopkih javnega naročanja, skrb za pripravo odgovorov na zahtevke za revizijo, priprava zahtevkov za revizijo, ostala dela z zahtevami razpisanega delovnega mesta.