Prosta delovna mesta, 27. 6. 2017

Preverite, katera delovna mesta podjetja razpisujejo še preden pobegnete na zaslužene počitnice.

  1. Unicredit Banka Slovenije d.d. – delo: Višji svetovalec (ž/m)

Banka Unicredit razpisuje dve prosti delovni mesti za položaj Višjega svetovalca za delo na področju poslovanja s fizičnimi osebami. Glavne delovne naloge za to delovno mesto so opravljanje gotovinskih ter negotovinskih poslov, nudenje svetovanja in informiranja o bančnih ter nebančnih storitvah, prodaja storitev ter produktov, skrb za ohranjanje in vzpostavljanje dobrih dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami, odgovornost za vodenje računov strank, skrb za nemoten potek prometa strank, pomoč pri reševanju reklamacij, priprava občasnih ter rednih informacij za stranke banke, itd. Obe delovni mesti banka razpisuje v Ljubljani. Časa za prijavo je še do 2. 7. 2017.

  1. NLB d.d. – delo: Namestnik direktorja (ž/m)

Banka NLB išče novo sodelavko ali sodelavca za delovno mesto Namestnik direktorja. Delovno mesto bo potekalo v ekipi privatnih bančnikov, glavne delovne naloge pa bodo: priprava politike razvoja in izdelovanje strategije za organizacijo dela (skladno s strategijo razvoja banke), spremljanje izvajanja, preverbe izvrševanja ter ocenjevanje uspešnosti posameznikov ter organizacijskih delov, skrb za razvijanje zaposlenih, načrtovanje kariere in vzgajanje naslednika, nadzor in usmerjanje dela organizacijskega dela skladno s poslovno politiko banke, nadomeščanje direktorja, ko je ta odsoten, skrb za izvajanje najbolj zahtevnih nalog, koordinacija ter vodstvo timov, mentoriranje ter prenašanje znanj, koordinacija, nadziranje in spremljanje samega delovnega procesa, sodelovanje v raznih delovnih ter projektnih skupinah, skrb za dodeljene portfelje strank, analiziranje potencialov na trgih skupine NLB, sledenje svetovnim trendov iz področja dela, skrb za nenehno izboljševanje storitev in izkušenj strank, itd. Delo bo potekalo v Ljubljani, na razpisano delovno mesto pa se je mogoče prijaviti še vse do 12. 7. 2017.

  1. Iskratel d.o.o. – delo: Tehnični inženir v TAC3 (ž/m) in Operater tehnoloških naprav (ž/m)

Podjetje Iskratel razpisuje prosti delovni mesti Tehnični inženir v TAC3 (Telco Cloud & Infrastructure Platform) in Operater tehnoloških naprav. Od kandidatov, ki se bodo prijavljali na prvo prosto razpisano delovno mesto pričakujejo osnovno znanje iz področja omrežnih usmerjevalnih protokolov ter izvrstno poznavanje omrežne komutacije, dobro poznavanje OS Linux, poznavanje konceptov virtualizacije, poznavanje protokolov DNS, DIAMETER, SIP, seznanjenost s koncepti LTE, IMS, EPC, NFV MANO; OpenStack, znanje iz podatkovnih struktur (Solid., MySql.), itd. Delovne naloge za delovno mesto Operater tehnoloških naprav pa bodo: priprava materiala za linijo, upravljanje AOI stroja, skrb za izvajanje procesne kontrole potrjevanje prvega kosa, skrb za izvajanje preventivnih vzdrževalnih del, polaganje SMD komponent, skrb za upravljanje kompletne linije, itd. Na obe prosti razpisani delovni mesti se je mogoče prijaviti še do 5. 7. 2017.

  1. Mahle Letrika d.o.o. – delo: Projektant tehnologije (ž/m)

Podjetje Mahle Letrika v Šempetru pri Gorici razpisuje kar 7 prostih delovnih mest za pozicijo Projektant tehnologije. Delovne naloge za prosto delovno mesto bodo: razvoj ter industrializacija tehnoloških rešitev pri izdelavi motorjev, nudenje pomoči pri izdelovanju študije izvedljivosti izdelave motorjev ter pri oceni tehnoloških časov, razvoj ter optimiziranje izdelave motorjev z uporabljanjem raznih tehnologij, tesno sodelovanje z dobavitelji opreme,  skrb za testiranje izvedljivosti idejne zamisli, ko je izdelek še v razvojni fazi, sodelovanje pri validaciji izdelkov in pri izdelovanju vzorcev za testiranje, itd.

  1. Krka d.d. – delo: Samostojni informatik za procesno računalništvo (ž/m)

Farmacevtsko podjetje Krka išče novo sodelavko ali sodelavca za delovno mesto Samostojni informatik za procesno računalništvo. Lokacija dela bo v Novem mestu. Delovne naloge za razpisano delovno mesto bodo: razvijanje strategije za procesno računalništvo, razvijanje, uvajanje ter zagotavljanje delovanja računalniških rešitev, skrb za sistemsko analizo, vodenje ter izpeljava projektov, sodelovanje v delovnih skupinah, razvijanje programske opreme, skrb za dogovarjanje z dobavitelji programske opreme, izobraževanje uporabnikov, vključevanje rešitev v obstoječe obdelave, itd. Na prosto delovno mesto se je mogoče prijaviti do začetka julija, torej še do 1. 7. 2017.

  1. JUB d.o.o. – delo: Strokovni sodelavec v kontrolingu (ž/m)

Podjetje JUB razpisuje več prostih delovnih mest, med drugim tudi oglas za delo Strokovni sodelavec v kontrolingu. Delovne naloge za razpisano delovno mesto bodo: priprava letnih in medletnih konsolidiranih računovodskih izkazov skupine JUB, vzdrževanje in nadgradnja enotnih računovodskih podlag (z namenom sestavljanja računovodskih izkazov Skupine JUB), priprava planov, ocen in napovedi konsolidiranih računovodskih izkazov, razvijanje in vzdrževanje poročevalskih paketov posameznih družb v skupini, sodelovanje z oddelkom informatike, poročanje v okviru finančnega kontrolinga, prepoznavanje in spremljanje potreb uporabnikov v namene spreminjanja ali dodajanja vsebin v sistemu poslovnega obveščanja, itd. Na prosto delovno mesto se je mogoče prijaviti še do konca meseca, torej do 30. 6. 2017.