Prosta delovna mesta, 2. 6. 2017

prosta delovna mesta

Prvi teden junija prinaša povsem sveža prosta delovna mesta. Nove poslovne priložnosti nudijo pri Petrolu, Danfossu, A1, Lidlu, Merkurju in SKB banki. Preverite, ali se najde kakšno delovno mesto, ki bi zanimalo tudi vas!

  1. SKB banka d.d. – delo: Skrbnik podjetnikov (ž/m)

SKB banka išče novo sodelavko ali sodelavca za delo v poslovni enoti Ljubljana Center. Delovne naloge novega sodelavca ali sodelavke bodo aktivno prodajanje bančnih produktov in storitev zasebnikom, samostojnim podjetnikom, malim in mikro podjetjem ter tudi občanom.  Med ostale delovne naloge bodo sodile še: skrb za pridobivanje novih strank, poglabljanje sodelovanja z že obstoječimi strankami, skrb za vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov, povečanje prodaje storitev in bančnih produktov, skrb za povečanje donosov, oblikovanje ponudbe glede na ugotovljene potrebe strank, sklepanje poslov s strankami, spremljanje gospodarskega okolja in poslovanja stranke, analiziranje gibanja tržnega in finančnega položaja stranke, skrb za spremljanje izvrševanja pogodbenih obveznosti s strani stranke ter druga dela po navodilih nadrejenega. Pri banki SKB imajo na svoji spletni strani razpisanih tudi nekaj drugih prostih delovnih mest.

  1. Merkur trgovina d.d. – delo: Produktni specialist (ž/m), Vodja blagovne skupine (ž/m) in Projektant/Razvijalec (ž/m)

Merkur trgovina išče več novih sodelavcev, med drugim tudi dva kandidata za zasedbo delovnega mesta Produktni specialist za blagovno skupino Stroji in orodje (na lokaciji Naklo) in za delovno mesto Produktni specialist za blagovno skupino Vrt in sezona (1 prosto delovno mesto). Delovne naloge za opisana delovna mesta bodo: svetovanje, nabava in nudenje informacij iz področja orodij, strojev oz. vrta in sezone, spremljanje trga in izdelkov, skrb za prepoznavanje trendov in smeri, v katero se razvija blagovna znamka, informiranje in seznanjanje sodelavcev z novostmi na omenjenih področjih dela, sestava in izvajanje ponudb, poročil ter ostalih dokumentov, delo s poslovnimi partnerji in strankami, sodelovanje pri razvoju, analizi, planiranju, oblikovanju zaloge in nabave, prodaje, itd. Delovne naloge za delovno mesto Vodja blagovne skupine za področje bele tehnike, MGA in akustike bodo skrb za razvoj in obvladovanje blagovne skupine, pogajanje z dobavitelji, vodenje produktne skupine na omenjenih področjih dela, skrb za doseganje zastavljenih ciljev, itd. Delovne naloge za delovno mesto Projektant/razvijalec aplikativnih informacijskih rešitev pa bodo razvijanje, načrtovanje in vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema podjetja. Na vsa prosta razpisana delovna mesta se zainteresirani kandidati lahko prijavijo še do 11. 6. 2017.

  1. Danfoss Trata – delo: Vodja digitalnih projektov (ž/m)

Podjetje Danfoss Trata išče novo sodelavko ali sodelavca za delo na področju digitalnih projektov. Delo bo potekalo v Ljubljani. Od kandidata pričakujejo sposobnost vodenja digitalnih projektov, kar bo obsegalo razvoj in vzdrževanje digitalnih aplikacij za zagotavljanje boljše izkušnje kupca, zagotavljanje podpore poslovanju, vodenje projektov, pregledovanje funkcionalnosti, implementiranje digitalnih platform, testiranje in optimizacija, spremljanje izkušenj kupcev na več trgih, usposabljanje uporabnikov, skrb za reševanje novih izzivov, koordiniranje različnih projektov, pripravljenost na okoli 40 potovanj letno, uvajanje novih aplikacij za izboljšanje digitalne izkušnje kupca, skrb za digitalne poslovne modele, koordiniranje zunanjih dobaviteljev, uporaba SCRUM in ostalih digitalnih metod za razvijanje aplikacij, skrb za spremljanje in tudi dokumentacijo sprememb pri reševanju raznih izzivov, prenašanje znanja o digitalnih rešitvah, skrb za testiranje in tudi spremljanje kakovosti uvedenih sprememb, prepoznavanje priložnosti, s katerimi bi bilo mogoče povečati poslovne priložnosti in uspešnost, itd.

  1. A1 Slovenija d.d. – delo: Tehnični ekspert (ž/m)

Podjetje A1 Slovenija išče novega sodelavca za delovno mesto Tehnični ekspert. Delo bo potekalo v Mariboru in bo zajemalo: pomoč strankam po telefonu (v primerih tehničnih vprašanj), svetovanje in informiranje strank, skrb za reševanje in zaključevanje pisnih zahtevkov, diagnosticiranje in opravljanje postopkov, skrb za reševanje manj kompleksnih incidentov po postopku, posredovanje bolj kompleksnih incidentov na višji nivo, zbiranje povratnih informacij s strani uporabnikov, posredovanje povratnih informacij pristojnim osebam, beleženje in spremljanje najpogostejših vzrokov napak pri uvajanju, uporabi nove ali že obstoječih storitev, komuniciranje z vsemi zunanjimi poslovnimi partnerji podjetja in naročniškega sektorja.

  1. Petrol d.d. – delo: Tehnolog – Vodja projektov (ž/m)

Podjetje Petrol išče novega sodelavca za delovno mesto Tehnolog – Vodja projektov, ki bo odgovoren za določanje tehnoloških postopkov pri izvajanju vrtalnih in remontnih del na globokih vrtinah. Delo bo potekalo v Lendavi in bo zajemalo naslednje delovne naloge: organiziranje izvedbenih, pripravljalnih in zaključnih del (na rudarskih objektih), skrb za nadziranje del po fazah (pripravljalna, izvedbena in zaključna faza), skrb za vodenje tehnoloških postopkov na vrtanju, remontu vrtin, pri pripravi orodja in opreme za delo, naročanje potrebne opreme in materiala za izvajanje vseh del, priprava periodičnih poročil o opravljenih delih ter o stanju orodja ter opreme.

  1. Lidl Slovenija – delo: Strokovni sodelavec v oddelku kontrolinga (ž/m)

Lidl Slovenija išče novega sodelavca za delo v upravi v Komendi. Delo bo potekalo v oddelku kontrolinga, kjer se nudi podpora poslovodstvu in operativnim strokovnim oddelkom podjetja. Delovne naloge za razpisano prosto delovno mesto bodo: koordiniranje in izvajanje poglobljenih strokovnih analiz ter kontrola pretoka informacij, skrb za preglednost kazalnikov, rezultatov in procesov, analiziranje in opozarjane na možnosti izboljšav pri poslovnih procesih, z namenom trajnega in neprekinjenega izboljševanja poslovnih rezultatov, samostojno vodenje strokovnih projektov, koordiniranje in podpora strokovnim oddelkom pri letnem planiranju, optimizacija, razvoj in prilagajanje delovnih procesov znotraj samega oddelka, itd.