Prosta delovna mesta, 12. 4. 2017

Za vas smo izbrali nekaj zanimivih prostih delovnih  mest. S klikom na posamezno točko si lahko ogledate natančnejše pogoje iz razpisov.

  1. Banka Slovenije – delo: Analitik – Upravitelj premoženja ali samostojni analitik – Samostojni upravitelj premoženja (ž/m)

Banka Slovenije išče novega sodelavca za delo v oddelku Bančne operacije, odsek Tržne operacije. Delovne naloge za to delovno mesto bodo: spremljanje finančnih trgov, priprava poročil in analiz (področje finančnih trgov), priprava analiz in poročil za denarno politiko, skrb za izvajanje operacij denarne politike Evrosistema, sodelovanje pri aktivnostih banke, priprava poročil o uporabljanju instrumentov denarne politike (visoka stopnja avtomatizacije), itd. Pri Banki Slovenije imajo razpisanih tudi nekaj drugih prostih delovnih mest.

  1. Firšt d.o.o. – delo: Komercialist (ž/m)

Podjetje Firšt d.o.o. iz Velenja razpisuje več prostih delovnih mest, med drugim tudi prosto delovno mesto Komercialist. Delovne naloge za to delovno mesto bodo: skrb za operativno usklajevanje prodaje in nabave, izvajanje prodajnih obiskov strank, iskanje ter pridobivanje novih kupcev tako doma kakor v tujini, sodelovanje z ostalimi oddelki v podjetju, priprava ponudb in pogodb, priprava mesečnih planov prodaje in evidenc, priprava tržnih analiz in kalkulacij izdelka, obiski in priprava sejmov doma in v tujini, sodelovanje s poslovnimi partnerji in kupci, sposobnost ocenitve potencialnega trga, priprava reklamnega gradiva in objave člankov, sodelovanje pri izdelavi letnega in mesečnega plana prodaje, samostojna izdelava analiz, arhiviranje in priprava projektne dokumentacije in ostala dela po navodilih nadrejenega. V podjetju objavljajo tudi nekatera druga prosta delovna mesta, npr. Kontrolor, Strojnik za obdelavo plastike in kovin, Proizvodni tehnolog, Skladiščnik ter Vzdrževalec voznega parka in proizvodnih strojev.

  1. Mahle Letrika d.o.o. – delo: Koordinator za obračun stroškov dela (ž/m)

Podjetje Mahle Letrika za delo v Šempetru pri Gorici išče novega sodelavca za delovno mesto Koordinator za obračun stroškov dela. Delovne naloge za to delovno mesto so: zagotavljanje pravočasnega obračuna plač ter ostalih izplačil, uvajanje in vzdrževanje sistemov za obračun plač, varovanje osebnih podatkov, organizacija in kontroliranje izvajanja nalog na področju obračuna plač, izvajanje obračuna plač, skrb za sestavljanje poročil, posredovanje podatkov o plačah relevantnim zunanjim institucijam, itd. Pri podjetju imajo razpisanih še nekaj drugih prostih delovnih mest, med drugim Projektni nabavnik, Projektni nabavnik1in Oblikovalec kovin – specialist.

  1. Gen–i Sonce d.o.o. – delo: Prodajni inženir (ž/m)

Družba Gen-i Sonce, ki je del poslovne skupine Gen-i, išče novega sodelavca za delo na delovnem mestu Prodajni inženir. Delovne naloge za to delovno mesto bodo: nadziranje gradnje, vodenje postopkov za priključevanje sončnih elektrarn, zagon, priključevanje in primopredaja, risanje 2D načrtov (v programu Zwcad), svetovanje strankam in nudenje pomoči. Delo se bo opravljalo na sedežu podjetja Gen-i Sonce v Ljubljani. V podjetju prav tako iščejo novega sodelavca za delovno mesto: Sodelavec za analitiko (delo v Ljubljani ali Novi Gorici).

  1. Terme Krka – delo: Receptor (ž/m)

Terme Krka iščejo več novih sodelavk ali sodelavcev za delo na recepciji. Delovne naloge za to delovno mesto bodo: sprejemanje gotov, izvajanje prijave in odjave gostov, dajanje informacij in svetovanje gostom, obračunavanje in izdajanje računov za opravljene hotelske storitve, prodaja in obračun trgovskega blaga v recepciji, itd. Delo bo potekalo v Hotelih Otočec, Termah Dolenjske Toplice in Termah Šmarješke Toplice.

  1. ZS Vivus d.o.o. – delo: Zavarovalni in pomožni zavarovalni zastopnik (ž/m)

Zavarovalnica ZS Vivus išče nove sodelavce za delo Zavarovalnega in pomožnega zavarovalnega zastopnika. Novim sodelavcem ponujajo dobre delovne pogoje, pri čemer bo delo potekalo po vsej Sloveniji. Pogoji za prijavo na razpisano delovno mesto je osnovno znanje iz zavarovalništva ali dovoljenje AZN, ki si ga je mogoče pridobiti tudi v sklopu podjetja in opravljanja dela, vozniški izpit B in lastno prevozno sredstvo, vsaj 5. stopnja izobrazbe in poznavanje pisarniških programskih orodij, potrebnih za opravljanje dela.

  1. Lidl Slovenija – delo: Skladiščnik (ž/m)

Podjetje Lidl išče novega sodelavca za delo v skladišču v logističnem centru Komenda, od koder se oskrbuje vse Lidlove trgovine po Sloveniji. Delovno mesto bo zajemalo naslednje delovne naloge: skrb za prevzem, pripravo in odpremo blaga, komisioniranje blaga na določenem področju, skrb za količinski prevzem blaga, skrb za obdelovanje vračil iz poslovalnice, obdelovanje loma (oz. odpisov blaga), kontrola kvalitete proizvodov, kontrola in tudi obdelava nivoja zalog, skrb za čistočo in varnost v skladišču, odgovornost za ločevanje odpadkov, itd.

  1. Petrol d.d. – delo: Sodelavec za kreditno tveganje fizičnih oseb (ž/m)

Petrol išče novega sodelavca ali sodelavko za kreditno tveganje fizičnih oseb. Delo bo potekalo na Dunajski cesti 50 v Ljubljani. Odgovornosti nove sodelavke ali sodelavca bodo: načrt in razvoj ustreznih politik, modelov upravljanja in sistema s kreditnim tveganjem fizičnih oseb, nadziranje, obvladovanje in presojanje kreditnih tveganj za različne modele poslovanja, pregledovanje kreditne sposobnosti strank in skrb za določanje limitov, sprotno spremljanje kreditne izpostavljenosti do strank, priprava poročil s področja upravljanja kreditnih tveganj, sodelovanje z vsemi podpornimi področji, da bi se zagotovila pravilna ocena tveganja, sodelovanje pri vseh procesih v podjetju, ki terjajo kontrolo nad tveganji, itd.