Odprti tip pisarn je v modi

Za zaposlene je zelo pomembno v kakšno okolje vsakodnevno prihajajo in kako je urejeno njihovo delovno okolje.

Časi klasičnih pisarn, ki jih poznamo, in ki so jih zaznamovale stene, ter vrata, gredo vedno bolj v pozabo. Sodobna gradnja in ureditev pisarn temelji na konceptu odprtosti, kar pomeni, da so pisarne prostorsko odprte, odprte v prostor, kar pomeni, da nimajo sten ter vrat ali pa so le te vsaj steklene. Odprti tip pisarn (ang. Open Space Office) je v Slovenijo prišel iz tujine in se v nekaterih podjetjih pri nas že uporablja. Odprti tip pisarn sledi temu, da so sodelavci v istem prostoru in dosegljivi drug drugemu. Takšen tip pisarn je tudi prostorsko bolj ekonomičen, saj je prostor lahko veliko bolje izkoriščen.

Tovrstna ureditev pisarn povečuje interakcijo, druženje in spoznavanje obenem pa razdira hierarhijo med zaposlenimi in daje občutek večje enakopravnosti. Takšna ureditev lahko prepreči tudi zavist in ljubosumnost med zaposlenimi. Prednost odprtega tipa pisarn je predvsem v tem, da omogoča večjo stopnjo sodelovanja in komunikacije med sodelavci. S slednjim se omogoča tudi večja stopnja kreativnosti, saj se ideje lahko snujejo bistveno hitreje, samodejno in nezavedno že med samim delom, saj se zaposleni med seboj lažje pogovarjajo. Oprti tip pisarn zmanjšuje strogost in daje občutek večje sproščenosti in boljšo organizacijsko klimo. Sodobne moderne odprte pisarne in zasebne sobe so po navadi v podjetjih tudi tehnološko dobro opremljene z računalniki, telefoni in LCD zasloni.

Odprti tip pisarn ima tudi svoje pomanjkljivosti, slabosti, dve izmed njih sta manjša možnost zasebnosti in hrup. Tovrstni problem, če se tako izrazimo, se rešuje s pomočjo postavitve posebnih sob, ki so namenjene vsem. Slednje je po navadi v podjetjih treba rezervirati vnaprej oziroma počakati, da se le te izpraznijo. Zasebnih sob je lahko več vrst, namenjene so lahko telefoniranju, kamor se lahko posameznik umakne in v miru in tišini opravi telefonski klic. Zasebne sobe so lahko namenjene tudi timom, ki želijo skupaj opraviti določeno delo na projektu in se morajo pogovoriti in dogovoriti o določenih zadevah. Poleg zasebnih sob so po navadi na voljo tudi s stekli zaprte sejne sobe, ki omogočajo bolj umirjene sestanke s sodelavci ali poslovnimi partnerji.

Moderni tip pisarn vsebuje po navadi tudi kuhinjo, bar in kotičke za sprostitev. Ti kotički lahko vključujejo žoge, udobne sedeže in viseče mreže.