Najbolje plačane službe v Sloveniji

najbolje plačani poklici

Podatki za leto 2014 so pokazali, da je v preteklem letu povprečna neto plača zrasla skoraj v vseh slovenskih regijah. Primerjava med javnim in zasebnim sektorjem pa je pokazala, da so plače v prvem še vedno precej višje kakor v drugem. Ker sta višina plače in zaposljivost gotovo pomembni dejstvi tudi pri odločitvi za študij in vsakršno karierno usposabljanje, si poglejmo, katere panoge in poklici so v preteklem letu najbolje zaslužili!

Najvišje plače v energetiki in farmaciji

Po pričakovanjih so imeli najvišje plače lani v energetiki – v oskrbi z električno energijo, plinom in paro. Povprečna neto plača zaposlenega v tej panogi je bila okoli 1.440 evrov. Energetika je v Sloveniji ena izmed bolj perspektivnih panog, prav tako si podjetja v tej branži lahko tudi v prihodnje obetajo prenekatero državno in evropsko finančno pomoč ali spodbudo. Pričakovati je, da se bodo tudi v prihodnosti iskali strokovnjaki na tem področju, zato je študij energetike, fizike, strojništva ali katere podobne tehnične usmeritve gotovo dobra poslovna odločitev.

Poleg energetike je v Sloveniji izjemno močna panoga tudi farmacija, kjer so ustrezne temu tudi višje plače od slovenskega mesečnega neto povprečja. Študij farmacije velja tudi v prihodnje za dobro izbiro.

Informacijske in komunikacijske tehnologije niso daleč zadaj

Poleg energetike in farmacije so v lanskem letu dobro zaslužili tudi vsi tisti, ki se ukvarjajo z informacijskimi ali komunikacijskimi tehnologijami. Povprečna neto plača v tej panogi je bila lani okoli 1.300 evrov. Podobne plače so si lani lahko prislužili tudi zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. Med poklici prihodnost so tako gotovo IT strokovnjaki in vsi tisti, ki bodo spretni na področju računalništva.

Najslabše plače le polovica najvišjih

Najboljše plače ne bi bodle v oči, če ne bi med njimi in med najslabšimi plačami obstajala takšna razlika. Plače najslabše plačanih poklicev so namreč prepolovljene glede na plače v energetiki. To pomeni, da se na primer v gostinstvu, gradbeništvu, gozdarstvu, kmetijstvu in nekaterih drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti povprečne neto plače gibljejo le okoli 700 evrov.

Povprečna neto plača okoli 1.000 evrov

V preteklem letu je bila povprečna neto plača 1.005 evrov mesečno. Delodajalec je imel s svojim delavcem povprečno 1.540 evrov stroškov na mesec. Povprečno se je plača na letni ravni zvišala glede na leto 2013. V javnem sektorju je znašala povprečno 1.150 evrov, v zasebnem pa 210 evrov manj. Plače so se od leta poprej v zasebnem sektorju zvišale za 0,1% več kakor v javnem.

Najvišje plače v osrednji Sloveniji

Kot v preteklosti še vedno velja, da se da najvišje plače prislužiti v osrednjeslovenski regiji, predvsem na račun prestolnice, kjer povprečne neto plače na mesec znašajo 1.088 evrov. Najslabše so plačani zaposleni v notranjo-kraški regiji, kjer je povprečna neto mesečna plača le okoli 910 evrov. Poleg osrednjeslovenske regije so najboljše plače še v jugovzhodni in gorenjski regiji.