Kateri testi vas lahko doletijo na razgovoru?

Na razgovoru vas poleg poglobljenega intervjuja ter prijetnih in neprijetnih vprašanj lahko čakajo tudi testi. Testi so vse bolj priljubljeni in kadrovniki jih zelo radi izvajajo. Testi, ki vas lahko doletijo, so lahko zelo različni, vsi pa preverjajo ustreznost kandidata za prijavljeno delovno mesto.

Osebnostni in sposobnostni testi

Kadrovniki na razgovorih radi preverjajo osebnost kandidata. Osebnostne lastnosti so pomembne, saj se z njimi preverja, kako dobro bi se ujeli s celotnim kolektivom in ali je delo na katerega ste se prijavili osebnostno ustrezeno za vas. Poleg testa osebnosti in vrednot ste na razgovoru lahko deležni testa sposobnosti. Testi sposobnosti preverjajo sposobnost kandidata ali bo lahko opravljal delovne naloge, ki jih zahteva razpisano delovno mesto. Testi sposobnosti so različni in so prilagojeni delovnemu mestu. Na razgovoru vas lahko doletijo logične in računske naloge, naloge na računalniku, kjer preverjajo poznavanje programov, lahko dobite tudi Case Study ter še mnoge druge vaje in izzive.

Psihološki in kreativni testi

Najpogostejši test na razgovorih je prav psihološki test, ki preverja psihološko stanje kandidata. Psihološki testi so najbolj razširjeni in preverjajo motiviranost, delo pod stresom, vodstveno zmožnost ter na splošno celotno psihološko ustreznost kandidata. Testi so prilagojeni za določeno delovno mesto in predvidijo, kako bi se kandidat obnašal in deloval na delovnem mestu.

Čisto drugačni pa so kreativni testi. Kreativni test so lahko zelo zanimivi tudi za kandidate. Ti testi povedo kadrovniku, v kolikšni meri je razvita kandidatov kreativnost. Kreativni testi se opravljajo za delovno mesto, ki od kandidata zahteva, da razmišlja »out of the box« in je sposoben neobičajnega, nenaučenega razmišljanja. Pri kreativnih testih se pripravite, saj boste lahko ustvarjali kot v vrtcu, lahko vaš čaka barvanje, risanje, kreativno pisanje, skratka vse, kar mislite, da ne more biti, je lahko.

Zanesljivost testov

Testi ne morejo biti 100 % zanesljivi, saj preveč dejavnikov vpliva na končne rezultate. Na rezultate lahko vpliva trenutno zdravstveno počutje, neprespanost, okolje v katerem se izvaja test, trenutna življenjska situacija kandidata ter konec koncev tudi vremensko stanje. Testi so načeloma lahko zanesljivi, in dajo dobre smernice in vpogled v kandidata. Seveda pa je vse odvisno od znanja in izkušenosti kadrovnikov, kako znajo rezultate resnično dobro in pravično interpretirati, tako da je korist vse udeleženih strani obojestranska.

Nekaj nasvetov za vse tiste, ki vas čakajo testi pred zaposlitvijo:

  • Testi so različni zato se nanje ne morete 100 % pripraviti.
  • S predhodnim reševanjem testov v lastni režiji lahko spoznate tip vprašanj. Obenem pa se lahko izognete prvemu neprijetnemu presenečenju z vprašanji in s tem omilite obrazno mimiko, ki lahko negativno vpliva na končni izbor.
  • Teste boste bolje rešili, če ne boste pod pritiskom in se ne boste obremenjeni z nujnostjo po zaposlitvi. Vemo, da je to težko toda vseeno se pripravite do tega, da boste sproščeni in »vam bo vseeno«.
  • Pri testih se splača odgovarjati iskreno, saj so v nekaterih testih vstavljene zanke, na katerih se hitro lahko ujamete.

Testirajte se

Našli smo test, ki je zelo pogost na razgovorih. Poleg tega testa pa smo našli še dva zanimiva testa znanega Dr. Phila, s katerima se lahko poigrate.