Kateri poklici bodo v prihodnosti najbolj iskani

Trenutne razmere na trgu dela so zelo težke, zato si tudi težko predstavljamo, kateri poklici in znanja bodo v prihodnosti najbolj iskana. Obstaja več študij, kjer so ocenili, kakšni naj bi bili najbolj iskani poklici čez 10 let – v nadaljevanju vam jih bomo nekaj našteli.

Zdravniki, fizioterapevti in lepotni kirurgi

Zdravniki bodo skoraj zagotovo imeli veliko dela tudi v prihodnosti, saj se jih bo predvsem zaradi staranja prebivalstva in povečanega števila novih bolezni vedno bolj potrebovalo. Že danes se v določenih strokah čuti pomanjkanje zdravnikov, zato ima ta poklic zagotovo svetlo prihodnost. Tudi fizioterapevtov se potrebuje v vedno večjem številu, medtem ko je poklic lepotnega kirurga poglavje zase. Glede na trenutne trende (število lepotnih posegov iz leta v leto narašča) bodo lepotni kirurgi imeli zagotovo veliko dela v prihodnje (če se seveda ti trendi ne bodo spremenili).

Programerji

Svet se vse bolj nagiba k stalnemu tehnološkemu napredku in življenja brez računalnika si verjetno ne moremo več predstavljati. Računalniški programerji ter razvijalci raznih aplikacij bodo zato zagotovo iskani poklici tudi v prihodnje, saj se jih že danes v času krize vedno bolj potrebuje. Pri tem poklicu pa je potrebno poudariti, da bodo imeli programerji vse težje delo, saj se bodo morali stalno izobraževati, da bodo lahko sledili hitremu razvoju in novim tehnologijam.

Odvetnik

Sistem, ki vlada današnjemu svetu, je narejen tako, da bodo imeli odvetniki vedno veliko dela. Tukaj moramo dodati, da bodo uspešni predvsem dobri odvetniki, ki bodo vse bolj iskani, medtem ko tisti, ki jim ta poklic ne gre preveč od rok, ne bodo imeli zagotovljenega dela v prihodnje.

Delavci na področju biomedicine

Razne študije so pokazale, da se povpraševanje po delovni sili v panogi biomedicine strmo povečuje in strokovnjaki menijo, da se bo v naslednjih desetih letih ta trend nadaljeval oz. dodatno izboljšal.

»Zeleni poklici«

T.i. zeleni poklici naj bi bili v prihodnosti iskani predvsem zaradi splošnega zavedanja o pomembnosti varovanja okolja. V prihodnje bo zagotovo vedno več govora o okoljskih in klimatskih problemih, zato lahko pričakujemo povečano povpraševanje po strokovnjakih s področja ekologije. Med zelene poklice spadajo energetski inženirji s področja obnovljivih virov energije, okoljski tehnologi, strokovnjaki za reciklažo itd.

Poleg naštetih naj bi bili poklici, ki bodo v prihodnje iskani, še: finančni analitiki, svetovalci za prehrano in finančni svetovalci, arhitekti, medicinske sestre, vodje projektov itd.