Katere poklice slovenski delodajalci iščejo?

Poklici

Čeprav se morda zdi nekoliko neverjetno, pa kljub številnim brezposelnim in visoko izobraženim kadrom v Sloveniji, na trgu dela določenih znanj in kompetenc primanjkuje. Delodajalci tako nekatere kadre najdejo in zaposlujejo težje kakor druge. Na trgu primanjkuje znanj iz področja nege in zdravstva (medicinske sestre, fizioterapevti, zdravniki), poklicev iz področja dela z duševno motenimi (defektologi) ter nekaterih tehnično-naravoslovno naravnanih kadrov. Primanjkuje tudi inženirjev strojništva in drugih inženirjev, na primer iz področja elektrotehnike in računalništva. Kako je ob visoki stopnji brezposelnosti mladih in izobraženih kadrov to sploh mogoče?

»Težko je najti dobre in kvalificirane inženirje«

Slovenski delodajalci se kljub velikemu številu ljudi, ki so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni kot brezposelne osebe, pogosto pritožujejo nad primanjkljajem določenih profilov oziroma kadrov. Večina delodajalcev je enotnega mnenja, da na trgu dela primanjkuje več tehnično-naravoslovnih kadrov kakor družboslovno izobraženih oseb. Še posebej je zanimivo povpraševanje po univerzitetno ali visokošolsko diplomiranih inženirjih strojništva. Čeprav se zdi, da se na študij strojništva vpiše dovolj veliko število študentov in bi pričakovali, da so potrebe po teh kadrih pokrite, pa delodajalci iz izkušenj navajajo, da je izjemno težko dobiti dobre inženirje, ki jih je moč neposredno zaposliti, so kompetentni za več področij znotraj podjetja in so nasploh zadovoljivo tehnično in praktično izobraženi.

FINI kot odgovor na potrebe našega časa

FINI oziroma Fakulteta za industrijski inženiring skuša s svojim dodiplomskim UNI in VS programom Inženiring in vozila odgovoriti ravno na potrebe in zahteve našega časa. Mladi in odrasli, ki na trgu dela ne najdejo zaposlitve, lahko v pridobitvi naziva UNI ali VS diplomiranega inženirja strojništva najdejo svojo pravo poklicno priložnost. Inženir strojništva, ki konča program na FINI, si pridobi celovita teoretična in praktična znanja in je za delodajalce zanimiv tudi zato, ker je neposredno zaposljiv. Tovrstne inženirje lahko delodajalci zaposlijo na različnih področjih dela v podjetju – tekom študija si namreč pridobijo izkušnje in znanja za delo na področjih proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Gre za celostno izobražene kadre, ki se na trg dela podajajo pripravljeni na delovne izzive, ki so pred njimi. Fakulteta za industrijski inženiring (FINI) na svoji spletni strani www.fini-unm.si podrobneje predstavlja oba dodiplomska študijska programa in vsem, ki iščejo delo, daje priložnost, da delo po končanem študiju tudi zares najdejo.