Katera podjetja so najboljši zaposlovalci?

V današnjem času je pri odločanju o bodoči zaposlitvi zelo pomembno tudi vprašanje ali je podjetje dober zaposlovalec. V slovenskem okolju vam je pri tem lahko v pomoč eno najuglednejših slovenskih priznanj, natečaj Zlata nit,  medijsko-raziskovalni projekt časopisne hiše Dnevnik. Projekt podpirajo najvidnejši predstavniki poslovne javnosti, civilnih združenj ter akademskega sveta, častni pokrovitelj natečaja pa je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije.

Pri odločanju o zaposlitvi pa vam je lahko v pomoč tudi certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve podeljuje Ekvilib inštitut, pridobilo pa ga je že več kot 260 slovenskih podjetij. Certifikat predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja podjetij in zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih. Slednje se kaže v zmanjševanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, številu nezgod ipd. ter v povečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar posledično prinaša pozitivne ekonomske učinke.

Kakšen je torej dober zaposlovalec?

Iz napisanega lahko sklenemo, da dober zaposlovalec skrbi za uravnoteženo zasebno in poklicno življenje svojih zaposlenih, kar lahko dokaže tudi s certifikatom, in ki skrbi za njihovo motivacijo in zvestobo. Najbolj varna izbira pa je verjetno podjetje, ki je bilo nagrajeno s strani Zlate niti. Projekt je namreč osredotočen na odnos med zaposlenim in organizacijo, ki ga zaposluje in ki je ključen za uspeh organizacije. Raziskava za najboljšega zaposlovalca v projektu temelji na anketiranju zaposlenih, s katerim se preverja kakovost odnosa med njimi in organizacijo ter na podatkih o poslovanju podjetij. Priznanje Zlata nit tako v bistvu podjetju podelijo prav njegovi zaposleni, kar je nedvomno najboljša potrditev kakovosti podjetja.

Naj zaposlovalec 2019

Izbor Zlate niti za najboljšega zaposlovalca za leto 2019 je še vedno v teku, zmagovalci bodo znani v mesecu marcu letošnjega leta, zato pa lahko predstavimo zmagovalce leta 2018 in razloge, zakaj so bili izbrani.

Nagrada se podeljuje v treh kategorijah in sicer v kategoriji malih podjetij, v kategoriji srednje velikih podjetij in v kategoriji velikih podjetij.

V kategoriji malih podjetij je leta 2018 dobilo naziv naj zaposlovalca podjetje SAP, d.o.o. pod vodstvom direktorja Gregorja Potočarja, ki si je nagrado po mnenju komisije prislužilo zaradi proaktivnega in spodbudnega delovanja na področju kadrov, kjer na prvo mesto postavljajo človeka.

V kategoriji srednjih podjetij si je naziv naj zaposlovalca 2018 prislužilo podjetje RLS Merilna tehnika, d.o.o., pod vodstvom direktorja Janeza Novaka, in sicer zaradi uveljavljanja raznolikosti in spoštovanja do različnosti v vseh pojavnih oblikah, odličnost pa izkazujejo tudi v denarju, saj so plače in dodana vrednost podjetja nad slovenskim povprečjem. V kategoriji velikih podjetij pa je tretje mesto zasedlo podjetje AMZS, d.o.o., ki ga vodi Lucija Živa Sajevec, drugo mesto je zasedla Krka, d.d. pod vodstvom Jožeta Colariča, prvo mesto pa je pripadlo podjetju Droga Kolinska, d.d., ki je članica skupine Atlantic Grupa in jo vodi Enzo Smrekar, prvo mesto pa si je zaslužila zaradi visoke kakovosti medsebojnih odnosov in visoki avtonomiji odločanja, čeprav je intenzivnost dela visoka.