Kakšno je stanje borze dela pri nas?

Razmere v Sloveniji na področju brezposelnosti sledijo splošnim gospodarskim trendom. V zadnjem času se vendarle zdi, da se stvari počasi obračajo na bolje in da je v bližnji prihodnosti že moč videti nekatere pozitivne spremembe.

Ena izmed takih so gotovo vladne spremembe na področju zaposlovanja mladih, kjer je vlada s svojimi ukrepi skušala spodbuditi zaposljivost mlajših od 30 let. To skušajo storiti tako, da bo bil delodajalec, ki bo za dve leti za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, za to dobo oproščen polovice prispevkov, ki jih je sicer dolžan plačevati državi. Pobuda oziroma ugodnost je spodbudna in prvi merilniki že kažejo v smer pravilne odločitve države, da je na tem področju uvedla tovrstne spodbude.

Borza dela se skuša v Sloveniji spremeniti tudi z vključevanjem socialno najšibkejših in pa dolgotrajno brezposelnih oseb. Eden izmed predlogov je preko 9000 razpisanih prostih javnih del, ki so odlična priložnost za brezposelne, da si pridobijo nova znanja in veščine. Poleg tega se skuša borza dela pri nas prenoviti s pomočjo zagona socialnega podjetništva. V tovrstnem podjetništvu je v ospredju družbeno dobro in vračanje dobička nazaj v družbo oziroma podjetje. V socialno oblikovanih podjetjih se navadno zaposluje tiste skupine ljudi, ki so drugače težje zaposljive. Sem sodijo na primer invalidi, starejši od 50-let, ljudje, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe, pa tudi mladi, ki po končanem šolanju ne najdejo ustrezne zaposlitve. Socialno podjetništvo se je v tujini že prijelo, pri nas pa je zaenkrat še v povojih, a kaže na temeljite spremembe v dojemanju zaposlovanja in podjetništva, hkrati pa kaže na pozitivne spremembe na borzi dela nasploh.