Kako najti prvo službo?

Služba

V Sloveniji so zaradi krize razmere na trgu dela za mlade vse prej kakor rožnate. Vendarle pa to ne pomeni, da je čas, da vržemo puško v koruzo, temveč nove razmere od nas terjajo nove prilagoditve in nove načine iskanja zaposlitve. Mnogokrat se zatakne pri iskanju prve službe, saj po končanem izobraževanju mladi še nimajo izkušenj, ki jih delodajalci pri delavcu zahtevajo in iščejo. Povrh vsega je konkurenca huda in delodajalci znajo povedati, da se na eno samo razpisano delovno mesto prijavi ogromno število mladih brezposelnih. Kako torej izstopati iz množice in si poiskati svojo prvo zaposlitev?

Poleg natančnosti in pravopisne ustreznosti prošnje in življenjepisa, ki predstavljata prvi posreden stik delodajalca z nami, je smiselno v svojo predstavitev vključiti tudi posebne talente in veščine, ki jih premoremo. Sem spadajo znanje jezikov, igranje instrumenta, umetniške sposobnosti, ročne spretnosti ipd. S temi talenti in veščinami morda nekoga res ne bomo prepričali, da nas zaposli, bomo pa v njem gotovo vzbudili zanimanje in simpatijo, da bo z branjem in razmišljanjem o nas nadaljeval. Če imate zastarel CV in prošnjo, ju posodobite in ju naredite čim bolj izvirna, a še vedno formalna.

Delodajalci velikokrat zaposlijo nekoga, ki je pred tem že opravljal prostovoljna dela. Ko iščete delo, bodite aktivni – vključite se v razne organizacije, društva ali gibanja, svoj čas preživite kar se da angažirano, naberite si novih znanj, izkušenj in poznanstev. Prostovoljno delo sicer res ne prinaša finančnih koristi, a človeka izredno notranje bogati. Vsako dobro delo se v življenju večkratno poplača z dobrim.

Pri iskanju dela ne smemo postavljati prevelikih zahtev in kriterijev. Zaradi malega števila razpisanih del, je smiselno iskati tudi med deli, ki morda zahtevajo nižjo izobrazbo od naše ali pa obsegajo delo na področju, različnem od vaše formalne izobrazbe. Slednja je pogosto le list papirja, na podlagi katerega gradimo svojo kariero, ki je v veliki meri odvisna od naše motiviranosti za delo, fleksibilnosti, iznajdljivosti in pridnosti. Le malokdo doštudira in nato dela natanko tisto, za kar se je izobrazil. Fleksibilen trg dela zahteva fleksibilne delavce.

Pred vsem naštetim pa je na prvem mestu gotovo urejen videz in pozitivna energija. Do iskanja dela pristopite zbrano in z optimizmom. Kljub težkim razmeram na trgu dela verjemite v to, da zmorete in da boste našli delo. Če vas povabijo na razgovor, se nanj temeljito pripravite in svoj javni nastop doma dan prej tudi povadite. Pozorni bodite na stisk roke, pozdrav in telesno držo. To so sicer malenkosti, toda znan je rek, da je hudič doma v podrobnostih. Na razgovoru povemo o sebi tisto, na kar smo ponosni. Od kandidata se pričakuje, da se bo znal pohvaliti, zato je prava mera samozavesti nujna za uspešno predstavitev. Pustite dober vtis, saj ste s tem naredili vse, kar je v vaših rokah.