Kako lažje do zaposlitve?

Izobrazba

Iskanje nove ali celo prve zaposlitve je lahko zelo stresen proces. Mnogi iskalci zaposlitve znajo povedati, da delo iščejo tudi po več mesecev ali v najslabših primerih celo več kakor leto ali dve. Pri iskanju in najdenju zaposlitve igrajo odločilno vlogo naše kompetence in izobrazba, ki je pogosto ključen dejavnik pri izbiri ustreznih kandidatov za neko delovno mesto.

Za pridobivanje dodatnega znanja nikoli ni prepozno

Čeprav študij navadno povezujemo z obdobjem mladosti, pa se vse več starejših odloča, da si bo v poznejših letih svojega življenja pridobilo dodatna znanja in kompetence, s katerimi bodo učinkovitejši pri iskanju zaposlitve. Za vse takšne je navadno najboljša izbira izredni študij, ki omogoča, da se ga oseba loti tudi ob delu in je mnogo bolj fleksibilen kakor redne oblike študija. Pogosto ravno tovrstno pridobljeni nazivi in znanja prispevajo ključen delež pri uspešnem iskanju dela. Katera oziroma kakšna pa je torej tista izobrazba, ki nam bo pot do nove zaposlitve vsaj nekoliko olajšala?

Študij, s katerim si povečate zaposlitvene možnosti

Pred dokončno izbiro pravega študijskega programa se je zato smiselno vprašati, ali nam bo dodatno znanje zares olajšalo pot do novih poslovnih priložnosti. To pomeni, da izberemo študij, ki svojim študentom posreduje tista znanja in kompetence, ki so na trgu dela tudi iskana in bodo zaželena tudi v prihodnje. Eden izmed takšnih študijskih programov je študij Menedžment kakovosti na Fakulteti za organizacijske študije (FOŠ) v Novem mestu. Na fakulteti izvajajo izredne študijske programe, ki se osredotočajo na pridobivanje organizacijskih kompetenc in razvijanje inovativnosti ter so usmerjeni v izobraževanje visoko strokovnega vodilnega in vodstvenega kadra iz področja organizacijskih študij. Na fakulteti izvajajo štiri študijske programe – dva dodiplomska in dva podiplomska, ki so predstavljeni tudi na njihovi spletni strani http://www.fos.unm.si/si/. Študij si za cilj postavlja povečanje možnosti pri iskanju zaposlitev, zato je velik poudarek namenjen tudi vključevanju strokovnjakov iz prakse v delo in obiskom uspešnih podjetij. FOŠ organizira tudi usposabljanja za pridobitev certifikata »Vodja projektne naloge«, s čimer si kandidati pridobijo kompetence in znanja iz področja projektnega menedžmenta in črpanja EU-sredstev, ki so na voljo v sklopu evropskih projektov in razpisov. Ker se študijski programi na FOŠ usmerjajo na zaposlitvene potrebe v prihodnosti, so izvajani programi programi za boljšo zaposljivost.

S specifičnim znanjem zanesljiveje do zaposlitve

Proces iskanja zaposlitve ne rabi biti dolgotrajen in mučen postopek. Specifični poklici in specifično znanje, ki si ga pridobimo, so danes na trgu dela lahko pomembna konkurenčna prednost. Če je nekoč veljal predvsem rek »Več znaš, več veljaš,« pa bi danes lahko rekli nekoliko drugače – »Več specifičnega kot znaš, več veljaš