Kaj lahko pričakujemo od projekta novogradnje Univerze v Ljubljani?

Projekt Univerze v Ljubljani, v okviru katerega bodo izgrajeni prostori za dve pomembni fakulteti, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) in Fakulteto za računalništvo in informatika (FRI), je največji tovrsten projekt pri nas. Z gradnjo sodobnih znanstveno-raziskovalnih prostorov se želi zvišati sam nivo in kvaliteta izvajanja študijskih programov v okviru obeh fakultet. Projekt bo tako študentom, raziskovalcem in znanstvenikom omogočil optimalne pogoje za znanstven razvoj in napredek. Z novogradnjo se bo tako zvišala kvaliteta visokega šolstva v Sloveniji, hkrati pa je gradnja tega objekta pomemben prispevek za slovensko gospodarstvo.

Gradnja omenjenega znanstvenoraziskovalnega in mednarodnega konferenčnega centra v Ljubljani tako pomeni mnogo več kot zgolj izgradnjo novih prostorov. Projekt namreč poleg države v veliki meri podpira Evropska Unija s skladom za regionalni razvoj, saj bodo v prihodnje omenjena področja znanstvenega raziskovanja ključna pri napredku gospodarstva in ustvarjanja novih delovnih mest. Izgradnja pomeni največjo investicijo v zgodovini ljubljanske Univerze, zato takšen projekt pomeni izjemno pomemben element zagona slovenskega gospodarstva. Naložba v znanost, tehnologijo in izobraževanje je v času krize namreč najpomembnejša naložba. Prav tako se bodo v izgrajenih prostorih izobraževali in razvijali najbolj iskani poklici. Iz vsega tega sledi, da je projekt novogradnje gotovo projekt nacionalnega pomena.

Projekt predvideva izgradnjo dveh ločenih stavb, ki bosta z osrednjo stavbo povezani s steklenimi mostovi. Osrednja stavba bo predstavljala skupne prostore in nekakšno stičišče raziskovalcev, študentov in drugih znanstvenikov, ki bodo delovali v okviru omenjenih fakultet. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) bo zavzemala večjo izmed obeh stavb, kar pa ne pomeni, da študentje in drugi znanstveni delavci iz Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) ne bodo imeli na razpolago dovolj prostora.

Novogradnja tako obeta veliko. Univerza v Ljubljani od izgrajenih stavb pričakuje več družbeno pomembnih in relevantnih učinkov. Za mlade in študente je takšna naložba gotovo spodbudna, saj pomeni ta projekt tudi povečanje števila mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Prav tako se od novih prostorov pričakuje velik znanstvenoraziskovalni potencial in zagon. Pričakovati je porast pri številu patentov in spin off podjetij, kar pomeni nova delovna mesta in zagon zdravega podjetništva. Prav tako takšen projekt pomeni več sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom, česar je do sedaj v Sloveniji po mnenju mnogih strokovnjakov primanjkovalo. Gradnja pomeni tudi porast števila doktorjev znanosti, porast mednarodnih in domačih raziskovalcev, večjo potrebo po visokošolskih učiteljih in več možnosti za mlade, ki se bodo želeli vpisati v katerega izmed ponujenih programov. Z izgrajenimi prostori, ki bodo omogočali kakovostno izobraževanje in znanstveno raziskovanje si je moč obetati tudi večje prihodke iz samih raziskav.

Novogradnja pomeni izboljšane pogoje za sam študij, prav tako pa si gospodarstvo in znanost od bodočih diplomantov lahko obetata višji nivo in kvaliteto znanja. Projekt je tako neposredno povezan z ustvarjanjem boljših pogojev za mlade. Univerza v Ljubljani želi s to gradnjo mladim olajšati zaposlovanje tako doma kakor na tujem trgu dela. Eden izmed ključnih namenov projekta je tako gotovo ohranjanje konkurenčnosti gospodarstva.

Logotipi