Iščete delo doma ali v tujini, potem morate poznati Europass

europass

Europass življenjepis je nastal zaradi večje preglednosti kvalifikacij in večje mobilnosti evropskih prebivalcev. Europass je evropski standardiziran življenjepis, njegova oblika je dogovorjena, sistematična in omogoča dobro in standardizirano osebno predstavitev tako doma kot v tujini. Njegov cilj je, da vsak posameznik redno vpisuje, zbira in dokumentira vse osebne dosežke vseživljenjskega učenja. Njegov namen pa je, da so spretnosti in kvalifikacije oseb jasne in razumljive vsem po celi Evropi. Europass življenjepis je zasnovan tako, da se vanj vpisujejo vsi učni dosežki, uradne klasifikacije, delovne izkušnje, spretnosti, kompetence ipd. Europass življenjepis je dostopen v kar 33 evropskih državah in 26 evropskih jezikih, tudi v slovenščini. Europass življenjepis lahko pripravite preko spletnega urejevalnika (link: http://www.europass.si/europass_zivljenjepis.aspx). Spletni urejevalnik samodejno skrbi za urejeno obliko življenjepisa. Zasnovan je kot obrazec, v katerega vpisujete različne podatke, kot so osebni podatki, podatki o izobrazbi, delovnih izkušnjah ipd. Urejevalnik omogoča pri vsakem sklopu podatkov prenos prilog, ki jih je za prijavo na delo treba predložiti delodajalcu.

Poleg življenjepisa obstaja še 5 drugih Europass dokumentov, ki se lahko urejajo v spletnem urejevalniku in ki skupaj predstavljajo Evropsko mapo kompetenc. Dokumenti, ki so na voljo poleg življenjepisa so:

  • Europass jezikovna izkaznica – standardiziran obrazec za zapis jezikovnih znanj
  • Europass mobilnost – potrdilo o delovnih in učnih izkušnjah iz tujine
  • Priloga k diplomi – podroben opis visokošolskega ali višješolskega študija
  • Priloga k spričevalu – podroben opis poklicnega ali strokovnega izobraževanja
  • Spremno pismo – uvodni nagovor delodajalcu, ki je poslan skupaj z življenjepisom

Evropska mapa kompetenc oz. vsak posamezen dokument se lahko ureja in posodablja posamično lahko pa je del sklopa življenjepisa. Europass omogoča shranjevanje dokumentov v različnih formatih, za različne namene (XML, WORD, PDF, OPEN OFFICE …). Prednost Europass življenjepisa, je tudi v tem, da je na voljo možnost posodabljanja že pripravljenega življenjepisa. Na primer, če ste svoj Europass CV že shranili na računalnik v kateremkoli formatu ga lahko ponovno naložite v spletni urejevalnik ter prilagajate njegovo vsebino.

Na strani Europass (link: http://www.europass.si/) lahko najdete vse pomembne informacije in navodila za izpolnjevanje vseh spletnih Europass dokumentov.