Zaposlen kot gasilec

Gasilci so veliko bolj poznani kot prostovoljci, namreč skoraj vsak kraj v Sloveniji ima svojo prostovoljno gasilsko enoto. Poleg prostovoljnih gasilcev so v Sloveniji tudi poklicni gasilci. Poklicni gasilci so organizirani kot javni zavod in spadajo pod javne uslužbence. Poklicni gasilci se lahko zaposlijo v 12 poklicnih gasilskih enotah po Sloveniji. Poklicne gasilske enote so v Ajdovščini, Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Ravnah na Koroškem, Sežani in Trbovljah. Poklicne gasilske enote so ustanovljene lahko tudi v večjih podjetjih, kjer je zaradi narave dela požarna ogroženost večja.

Gasilci se vsakodnevno srečujejo s pomembnimi odločitvami in različnimi nevarnostmi, zato morajo biti dobro organizirani in imajo že vnaprej točno določene delovne naloge oziroma zadolžitve. Za njihovo uspešno delo so potrebna različna znanja, predvsem pa zmožnost timskega dela in disciplina. Njihovo delo zajema gašenje požarov, pomoč pri prometnih nesrečah, reševanje ljudi, pomoč ob naravnih nesrečah ipd. Gasilci morajo biti za delo dobro fizično in psihično pripravljeni, zato se morajo redno usposabljati.

Šolanje za poklicnega gasilca traja 6 mesecev in obsega 4 mesece usposabljanja v gasilski šoli ter 2 meseca praktičnega usposabljanja v poklicnih gasilskih enotah. Pri tem gre za šolanje oziroma prekvalifikacijo, pri kateri se ne zviša stopnja strokovne izobrazbe, ampak ta ostane na isti stopnji kot pred šolanjem. Kandidat s šolanjem razširi svoje znanje in tako pridobi le nov poklic. Kandidat za gasilca mora po sklenitvi delovnega razmerja šolo končati v enem letu in opraviti tudi strokovni izpit. Za opravljanje dela mora posameznik izpolnjevati tudi določene pogoje, in sicer mora biti polnoleten, ne sme biti v kazenskem postopku ali pravnomočno obsojen, imeti mora najmanj poklicno izobrazbo tehniške smeri in opraviti mora test psihofizičnih sposobnosti.

Izobraževanje za poklicnega gasilca poteka na Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Če iščete zaposlitev in vidite izziv v poklicnem gasilstvu, se pozanimajte o šolanju in prostih delovnih mestih. Zapomnite si, nikoli ni prepozno za nove karierne poti.