Zaposlen kot farmacevt

farmacevt

Razmišljate o nadaljnjem šolanju na fakulteti za farmacijo ali pa ste že po poklicu farmacevt in iščete zaposlitev ali pa le želite karierno spremembo. Možnosti farmacevta za delo so kljub ozki strokovni usmerjenosti kar široke.

Farmacevt lahko opravlja delo v lekarni, kjer skrbi za nabavo, evidenco ter skladiščenje zdravil in medicinskih pripomočkov. Obenem pa skrbi za pripravo zdravil, pravilno skladiščenje ter njihovo izdajo. Farmacevt lekarnar izdaja zdravila z ali brez zdravniškega recepta ter je zato zadolžen tudi za obveščanje porabnikov o zdravilu. Njegova dolžnost je svetovanje, kako uporabljati določeno zdravilo. Delo lekarnarja lahko zajema tudi vodenje lekarne. Delo farmacevta se lahko opravlja tudi v razvoju in raziskovanju. Zanimivo je predvsem delo na področju farmakokinetike, ki proučuje obnašanje zdravil v telesu. Delo na tem področju zahteva ugotavljanje stabilnosti zdravila ter pripravo poročil, sem spadajo tudi študije, potrebne za kasnejšo registracijo zdravila. Kot farmacevt se lahko zaposlite tudi v službi/oddelku, ki opravlja registracijo zdravil. Delo v registracijski službi obsega vodenje celotnega postopka registracije zdravila, kamor spada tudi priprava vse potrebne dokumentacije za registracijo zdravila. Farmacevti lahko opravljajo tudi delo v marketingu v farmacevtskih podjetjih. Njihovo delo v marketingu zajema raziskavo tržišča in konkurence, spremljanje prodaje zdravil, skrb za pripravo trženjske strategije ter opravljanje promocijskih in oglaševalskih aktivnosti preko različnih komunikacijskih poti oziroma medijev. Farmacevti v marketingu lahko opravljajo tudi direktno prodajo oziroma promocijo pri zdravnikih ali lekarnah. Tudi delo v proizvodnji potrebuje farmacevta, ki organizira proizvodnjo in tako določa, kdaj se bo katero zdravilo proizvajalo, v kakšni količini ter na kateri liniji. Njegova prisotnost v proizvodnem procesu je pomembna, saj skrbi za normative, pravilno izvedbo vseh operacij in kakovost končnega izdelka.

Na kateremkoli področju v farmacevtski industriji lahko farmacevt zasede različne pozicije tudi vodstvene.