Dohodnina 2014

Dohodnina 2014

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb in je odvisna od višine letnega dohodka, na podlagi katerega se določa, v kateri dohodninski razred posamezen zavezanec spada. Dohodninska lestvica je 4 stopenjska in je predstavljena spodaj:

neto letna davčna osnova v € dohodninska stopnja
do 8021,34 16 %
nad 8021,34 do 18.960,28 27 %
nad 18.960,28 do 70.907,20 41 %
nad 70.907,20 50 %

Izkoristite olajšave in si znižajte dohodnino

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Olajšava za vzdrževane družinske člane je pravica, ki se jo vsekakor splača uveljavljati. Vzdrževani družinski člani so brez omejitev otroci do 18 leta starosti. Starejši otroci in drugi družinski člani so lahko uveljavljeni pod določenimi pogoji. Olajšava se lahko uveljavlja na mesečni ali letni ravni. Zavezanci, ki želijo uveljaviti letno olajšavo, morajo oddati obrazec z naslovom »Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«, in sicer do 5. februarja 2015. Če tega ne boste naredili, olajšava ne bo priznana! Pomembno je, da veste, da otroka/e lahko uveljavlja en ali oba starša, če si otroka/e razdelita.

višina olajšava v €
za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92
za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego 8.830,00
za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24
za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54
za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85
za petega vzdrževanega otroka 7.957,14
za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 EUR

Splošna olajšava

Splošna olajšava za leto 2014 znaša:

znesek višina olajšava v €
do 10.866,37 6.519,82
nad 10.866,37 do 12.570,89 4.418,64
nad 12.570,89 3.302,70

Kako, kdaj in kam pridejo informativni izračuni dohodnine?

Od leta 2008 ni treba več oddajati dohodnine preko obrazcev, saj FURS sam, na podlagi uradnih evidenc, pošilja zavezancem informativne izračune na dom. Tako kot v preteklih letih, bodo izračuni prihajali do zavezancev v dveh svežnjih, prvi boste izračune verjetno prejeli že v mesecu marcu ali aprilu. Prvi sveženj vsebuje informativne izračune zavezancev, katerih izračuni dohodnine so enostavni. Prvemu nato sledi še drugi sveženj z zavezanci s kompleksnejšim izračunom dohodnine.

Informativne izračune morate dobiti najkasneje v mesecu juniju, saj mora FURS informativne izračune odposlati najkasneje v mesecu maju. Informativni izračuni bodo poslani po navadni in ne po priporočeni, zato se lahko zgodi, da izračun ne bo prišel do vas. V primeru, da morate dobiti izračun, a ga niste se morate obrniti na pristojni urad in preveriti njegovo izdajo. V primeru izdaje dobite na uradu brezplačno kopijo, če pa do izdaje še ni prišlo morate sami vložiti obrazec »Napoved za odmero dohodnine 2014«

Kdo vse prejme informativni izračun?

Informativne izračune prejmejo:

  • vsi tisti, pri katerih so dohodki v preteklem letu, od katerih se plačuje dohodnina, presegli 3.302,70 €.
  • študentje, ki so prejeli dohodke višje od 2.477,03 € in so upravičeni do študentske olajšave.
  • upokojenci, ki so prejeli pokojnino, od katere so plačali akontacijo dohodnine.
  • upokojenci, ki so pri akontaciji dohodnine uveljavljali vzdrževane družinske člane.
  • upokojenci, ki so poleg pokojnine prejeli dohodke, od katerih se plačuje dohodnina), višje od 80 EUR.

Kaj moram narediti, ko dobim informativni izračun?

Po prejetju informativnega izračuna morate izračun temeljito pregledati, saj ste vi in ne pošiljatelj odgovorni za napake! Pri pregledu vam lahko pomagajo različni uradni izpiski in druga dokumentacija ter dokument o zaslužku in plačani akontaciji, ki vam ga mora dati delodajalec ali študentski servis.

  • NI OK: V primeru, da ugotovite, da izračun ni pravilen, morate o tem poročati pristojnemu uradu za izdajo informativnih izračunov. In sicer tako, da v 30. dneh od prejema izpolnite obrazec »Ugovor zoper informativni izračun dohodnine«. Zavezanci z digitalnim potrdilom lahko stvari urejajo tudi na portalu e – davki. Po ugovoru FURS do 31. oktobra izda odločbo, na katero se zopet lahko pritožite.
  • VSE JE OK: V primeru, da je vse v redu vam ni potrebno narediti ničesar, saj v 30 dneh postane izračun dokončen.

Plačam ali dobim?

Informativni izračun dohodnine se lahko naredi informativno na spletnih straneh s pomočjo posebnih kalkulatorjev. Če vas zanima ali boste dohodnino plačali ali prejeli nazaj, obiščite katero od strani namenjenih izračunu dohodnine. Tisti, ki boste morali dobiti sredstva vrnjena, lahko le te pričakujete v 60 dneh od odpreme informativnega izračuna. Tudi tisti, ki boste morali dohodnino doplačati, boste morali to storiti v 60 dneh od odpreme informativnega izračuna.