Kako izgledajo dobri oglasi za delo?

Zelo pomembno je, kako delodajalec oblikuje in pripravi zaposlitveni oglas oziroma oglas za delo v njegovem podjetju. Od oblike in vsebine zaposlitvenega oglasa je namreč odvisno, kakšne kandidate bo oglas za delo pritegnil in kateri kandidati se bodo nanj prijavili. Z ustrezno oblikovanim oglasom lahko torej delodajalec pritegne najbolj usposobljene kandidate, s tistimi značajskimi potezami, ki se ujemajo z vizijo in značajem podjetja. Pri izbiri kandidatov namreč delodajalci še zdaleč ne iščejo samo ustrezne izobrazbe in izkušenj, ampak mora imeti potencialni kandidat za neko delovno mesto tudi druge odlike in veščine, s katerimi delodajalca prepriča, da se bo v novem kolektivu dobro ujel in bo podjetju s svojo kreativnostjo tudi dal neko dodano vrednost. Takšno selekcijo lahko namesto dolgih in zamudnih razgovorov opravi že dobro napisan oglas za delo. Z dobrim zaposlitvenim oglasom se lahko delodajalci izognejo tudi velikemu številu neustreznih prijav.

Kaj mora vsebovati oglas za delo?

Oglas za delo mora vsebovati naslednje ključne informacije oziroma elemente:

 • Podatki o delodajalcu oz. podjetju (naziv, naslov, kontaktna oseba, kraj oziroma sedež podjetja),
 • Podatki o delu, ki ga bo kandidat opravljal (kraj dela, naziv delovnega mesta, opis del in nalog, delovni čas in urnik dela, trajanje zaposlitve, način zaposlitve, poskusna doba),
 • Pogoji delovnega mesta (zahtevana stopnja izobrazbe, zahtevane izkušnje, druge zahtevane kompetence, vozniški izpit ali prevoz, dodatne zahteve glede usposabljanj – licence, potrdila, druga dokazila),
 • Podatki o pričakovanjih delodajalca (kaj se od kandidata pričakuje, npr. vestnost, urejenost, natančnost, točnost, timski duh, ipd.),
 • Podatki o tem, kaj delodajalec ponuja kandidatu (lastnosti podjetja in delovnega okolja, možnosti napredovanja, možnosti dodatnega izobraževanja, možnosti karierne in osebnostne rasti, višina osebnega dohodka, možnosti stimulacije, nagrad ali drugih bonitet),
 • Rok in način prijave na oglas za delo (časovni rok in načini prijave, zahtevani dokumenti, ki jih kandidati priložijo, npr. življenjepis, reference, dokazilo o nekaznovanosti, ipd.).

Kako mora biti oglas za delo napisan, da pritegne prave kandidate?

Večina zaposlitvenih oglasov je napisanih na isti, precej monoton način. Na take oglase se običajno prijavlja veliko število kandidatov, to pa za delodajalca pomeni kupe prošenj, ki jih mora pregledati in poiskati najboljše kandidate, katere nato povabi na razgovor za delovno mesto. Da bi se takšnemu velikemu številu prošenj izognili, lahko delodajalci že s primerno napisanim zaposlitvenim oglasom poskrbijo, da se na razpisano delovno mesto zares prijavijo samo tisti, ki si delo močno želijo in so primerni za delo v določenem kolektivu. Praviloma dolgočasni in monotoni zaposlitveni oglasi za delo pritegnejo dolgočasne in v veliki meri tudi neprimerne vloge/prošnje za delo.

Namesto tega je zato smiselno, da delodajalci pripravi oglasa namenijo nekoliko več časa in oblikujejo svež, nov in zanimiv zaposlitveni oglas, ki govori zgodbo podjetja in ki bo pritegnil prave kandidate. Kreativen oglas bo pritegnil kreativne in drugačne kandidate, ki lahko podjetju prinesejo dodano vrednost. To pa pomeni, da mora zaposlitveni oglas postati drugačen – postati mora oglas z zgodbo. Tak oglas mora obsegati vse zgoraj navedene elemente oglasa, ki pa so lahko predstavljeni na drugačen, bolj zanimiv način. Prav tako tak oglas lahko vsebuje video predstavitev podjetja ali druga gradiva (foto gradivo).

Tak oglas za delo bo pritegnil manj kandidatov, ki pa bodo zato bolj kvalitetni in se bodo tudi bolj ujemali s filozofijo nekega podjetja. Prednosti tako oblikovanega oglasa so: manjše število vlog, večje število primernih kandidatov, manj porabljenega časa za iskanje novega sodelavca, glavno selekcijo kandidatov opravi že oglas, povečanje kredibilnosti delodajalca, delodajalec postane bolj prepoznaven in zanimiv).

Primer zaposlitvenega oglasa

Spodaj vam predstavljamo primer takšnega kreativnega oglasa z zgodbo, za delovno mesto tržnika:

Ste vizionar, ki ve, kaj prinaša prihodnost oglaševanja in trženja? Znate svojo kreativnost tudi udejaniti in ideje predstaviti svojim sodelavcem? Če je vaš odgovor pritrdilen, potem berite dalje.

Naše podjetje (ime podjetja), ki postavlja nove smernice in standarde na področju oglaševanja, želi okrepiti svoj tim sodelavcev, zato medse vabimo:

VIZIONAR-TRŽNIK

Iščemo osebo – sodelavca, ki ima:

 • Izkušnje na področju oglaševanja – trženja,
 • Čut za sočloveka in je odgovoren,
 • Motiviranost in angažiranost,
 • Pravo mejo ambicioznosti,
 • Delavnost, je zanesljiv in urejen,
 • Veselje za delo z ljudmi,
 • Željo, da se osebnostno in karierno razvija,
 • Sposobnost, da dela v timu,
 • Voljo po poslovnem uspehu,
 • Samozavest za javno nastopanje in suvereno komuniciranje.

Kaj delo obsega?

 • Izvajanje in dogovarjanje sestankov,
 • Pisanje in oblikovanje ponudb in pogodb,
 • Obiske poslovnih partnerjev,
 • Iskanje novih idej ter rešitev, ki bodo okrepila prodajo in izboljšala uspeh podjetja,
 • Odgovornost za doseganje zastavljenih prodajnih ciljev.

Kaj vam naše podjetje nudi?

 • Dinamično delo v kreativnem in perspektivnem delovnem okolju,
 • Stimulacijo in provizijo za nadpovprečne rezultate,
 • Fleksibilen delovni čas – plačilo po realizaciji dela (vaš uspeh bo odraz vloženega truda in dela, zato je plačilo odvisno od angažiranosti),
 • Možnost za napredovanje,
 • Na začetku bo delo potekalo v obliki 3-mesečne poskusne dobe, nato pa je možna zaposlitev za nedoločen čas.

Delo poteka kombinirano: na sedežu podjetja, od doma, preko spleta, po telefonu, na terenu. Na mesec lahko zaslužite med 500 in 2000 evri, odvisno od vaše zagnanosti in angažiranosti. Prav tako vam nudimo dodatne stimulacije in nagrajevanje, če dosežete boljše rezultate od zastavljenih – zgornje meje pri izplačilu stimulacije oziroma drugih bonitet ni.

Če se najdete v filozofiji našega podjetja, ki si jo lahko podrobneje ogledate tudi na naši spletni strani (spletna stran podjetja) in vam je opisan način dela pisan na kožo, potem se nam s prošnjo in priloženim CV oglasite preko elektronske pošte (naslov elektronske pošte) – v zadevo pa dopišite: Vizionar – tržnik. Prosimo vas, da se prijavite zares tisti, ki vas delo zelo zanima in bi ga opravljali s strastjo in veseljem – saj s tem prihranimo vaš in naš dragoceni čas.

Ustrezne kandidate bomo povabili na razgovor na sedež podjetja. Spodaj vas vabimo, da si ogledate še video predstavitev našega podjetja.