Zaposlen kot detektiv

Delo detektiva je zanimivo in razgibano, pogosto pa tudi dolgočasno in utrujajoče. Delo detektiva obsega predvsem zbiranje dokazov, informacij in dejstev o preteklih dogodkih, posameznikih ali posameznih zadevah. Delo je lahko tudi v določenih primerih nevarno. Detektiv mora znati, pravilno zbrati dokaze, da bodo ti primerni in uspešni v postopkih pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi ter drugimi organi oziroma organizacijami.

Preiskovanje mora potekati v tajnosti, saj je odnos med naročnikom in detektivom zaupen in je del poslovnih skrivnosti. Detektiv je zavezan k molčečnosti, razen, če pri svojem delu naleti na sum kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ga mora po svoji dolžnosti naznaniti organom pregona. Detektiv mora pri svojem delu izpraševati priče, iskati dokumente, spremljati medije in ugotavljati okoliščine, ki pomagajo razjasniti dejstva. Pri tem mu lahko pomagajo strokovni sodelavci ob pomoči specializiranih laboratorijev. Detektiv mora spremljati tudi delo policije, kriminalnih dogodkov, delovanja sodišč in družb na področju zasebnega varovanja. Delo detektiva, oziroma njegova dolžnost je tudi pomagati pri zaščiti in uveljavljanju pravic naročnika.

Univerzalni temelj detektivske dejavnosti mora biti v prepričanju, da prevlada pravičnost, pri zbiranju in posredovanju podatkov in informacij. Detektiv se mora vesti profesionalno, nepristransko in etično.

Za delo detektiva je potrebno imeti dobro psihofizično kondicijo ter številna znanja iz različnih področij, kot so na primer znanje prava, komunikologije, kriminalistike, fizike, kemije, biologije, psihologije, lingvistike, grafologije, fotografije in daktiloskopije. Pa ne le to, delo detektiva zahteva nadpovprečno razvit občutek za ocenjevanje, opisovanje, analiziranje in sklepanje in podajanje ugotovitev v pisni ali ustni obliki. Pri opravljanju detektivske dejavnosti, detektiv združi znanja in spretnosti iz znanosti, tehnike ter iz svojih dolgoletnih delovnih izkušenj.

Posebnega izobraževalnega programa, oziroma šole, v Sloveniji, za ta poklic ni. Za zaposlitev kot detektiv je poleg posebnih znanj in spretnosti, potrebna najmanj visokošolska izobrazba. Za opravljanje dela mora detektiv pridobiti tudi licenco, za katero je pogoj opravljeno usposabljanje in opravljen detektivski izpit. Usposabljanje za detektiva je obvezno, po novem zakonu o detektivski dejavnosti iz leta 2011, in mora trajati 80 ur. Usposabljanje trenutno izvaja le Center za poslovno usposabljanje –  CPU. Detektivski izpit pa se opravlja na Detektivski zbornici Republike Slovenije. Izpit je zahteven in je sestavljen iz različnih pravnih prvin, kriminalistike in drugih sorodnih ved. Neformalno usposabljanje za detektiva pa je možno tudi pri zasebnih detektivskih družbah oziroma pri detektivu zasebniku oziroma detektivih, ki so usposobljeni in pripravljeni mentorirati in učiti kandidate. V Sloveniji so takšni detektivi zelo redki. Za opravljanje dela detektiva je zelo koristno tudi predhodno delo v policiji, saj je samo delo detektiva podobno delo kriminalistov. Možnosti za zaposlitev detektiva so v detektivskih družbah in pri zasebnikih. Lahko pa se zaposlite tudi v lastnem podjetju.

Vir: detektivka Bernarda Škrabar – Detektivsko varnostna agencija d.o.o.