Delovna doba in njen izračun

Vsebina prispevka

Mlajši se s tem običajno ne ukvarjajo pretirano, starejše pa povečini zelo zanima, kdaj in pod kakšnimi pogoji se bodo lahko upokojili. Starostna pokojnina, njena višina in upravičenost do nje, je odvisna od tega, kako dolga je delovna doba osebe, ki se želi upokojiti (pokojninska doba) in kako je v danem trenutku določena starostna meja za upokojitev. V zadnjih letih prihaja do nekaterih sprememb – zvišuje se tako zahtevana starostna meja za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine kakor tudi zahtevana delovna doba (pokojninska doba). Obstajajo sicer tudi izjeme za pridobitev pravice do starostne pokojnine – pokojnino je mogoče dobiti tudi pri nižji starosti, kot je zakonsko določena starostna meja, toda za to morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, na primer vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje že pred 18. letom starosti, služenje obveznega vojaškega roka, beneficirana doba, skrb za otroke do 1. leta starosti, posebne zdravstvene okoliščine, zaradi katerih je oseba upravičena do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, ipd.

V kolikor se posameznik odloči za predčasno pokojnino, se ta odmeri od pokojninske osnove, ki je pridobljena na enak način kot pri odmeri za starostno pokojnino. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjšuje za vsak mesec, ki osebi manjka do dopolnjene starosti, ki je zahtevana z starostno mejo za upokojitev. Zmanjšanje pokojnine na tak način je nato trajno. V kolikor gre za predčasno pokojnino, tudi ni mogoče doseči nižanja zahtevane starostne dobe, ne glede na osebne in druge okoliščine.

Kako se odmeri pokojnina?

Pokojnina se odmeri od pokojninske osnove. Pokojninska osnova se običajno izračuna na podlagi povprečnih mesečnih plač  oz. zavarovalnih osnov, za katere so bili plačani prispevki, in sicer za 22 najugodnejših zaporednih let zavarovanja. Datum izpolnitve pogojev je izračunan na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in je informativne narave. To pomeni, da ga osebe ne morejo uveljavljati v postopku uveljavitve pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Na spletu obstaja informativni izračun datuma izpolnitve vseh pogojev, da se osebi priznajo pravice do starostne in predčasne upokojitve. Za izračun so potrebni naslednji podatki:

 • Spol,
 • Datum rojstva,
 • Datum uveljavitve,
 • Pokojninska doba brez dokupa,
 • Druga zavarovalna doba,
 • Dokup,
 • Osebne okoliščine,
 • Pokojninska doba brez dokupa v tujini,
 • Doba s povečanje,
 • Posebna doba,
 • Število otrok,
 • Doba pred 18. letom,
 • Čas služenja vojaškega roka,
 • Uveljavljanje dodane dobe (poklicno zavarovanje).