Delo v marketinški agenciji

Delo v oglaševalski oziroma marketinški agenciji je običajno razgibano, vsestransko in kreativno delo. Marketinška agencija je podjetje, katerega primarna dejavnost je tržno komuniciranje in oglaševanje v najširšem smislu. Delo za naročnika je sestavljeno iz posameznih delov procesa: raziskovanja, snovanja, kreiranja, postavljanja strategije, svetovanja, projektiranja, izvedbe, načrtovanja, zakupa prostora in časa v medijih, in še bi lahko naštevali. Cilj takšnega procesa je uspešna oglaševalska kampanja – uspešnost te pa se meri glede na zastavljene cilje, ki so lahko na moč različni pri posamezni kampanji (na primer povečanje prodaje, večja prepoznavnost, izboljšana komunikacija s sledilci, itd.).

Kaj vse zajema delo v marketinški agenciji?

Delo v marketinški agenciji običajno zajema štiri osnovne oddelke: kreativni oddelek, oddelek za raziskave, medijski oddelek in oddelek za vodenje projektov. Za uspešne rezultate morajo oddelki med sabo tesno sodelovati. Delo v oglaševalski agenciji je pogosto tudi stresno, dinamično in od zaposlenih zahteva veliko mere predanosti delu.

Tisti, ki delajo v oddelku za vodenje projektov, se ukvarjajo s koordinacijo projektov od izhodišč do končne realizacije. Izhodišča se običajno imenujejo »brief« in zajemajo osnovne podatke – kdo je naročnik, kaj ponuja, kdo je ciljna skupina, katere so konkurenčne prednosti, s čim se diferencira od ostalih,… Prav tako se na začetku določi proračun in časovni roki – obojega se morata držati tako agencija kakor naročnik. Brief mora biti premišljen in dobro zastavljen, saj je temelj za kreativni del in samo izvedbo. Brez odličnega brief-a ne more biti dobre komunikacijske akcije.

Oddelke za raziskovanje nato pripravi načrt in strategijo oglaševalske akcije. S tem se podrobneje začrta potek same izvedbe projekta. Seveda morajo oddelki med sabo ves čas komunicirati in sodelovati. Oblikovanje strategije pomeni definiranje ciljev komuniciranja, prav tako pa se točno opredeli ciljna javnost, v tej fazi pa se tudi že oblikujejo glavna sporočila. Načrtovanje je omejeno z določenim proračunom, glede na katerega se nato izberejo ustrezni oglaševalski kanali.

Kreativa je v veliki meri sestavljena iz piscev besedil (copywriter-jev), ki so zadolženi zato, da znajo naročnikove cilje komuniciranja preoblikovati v slogovno in izrazno močna sporočila. Naloga piscev je povedati čim več s čim manj besedami. Poleg piscev so pomemben del kreativnega oddelka oblikovalci, ki poskrbijo za vizualno podobo oglaševalske akcije. Prav tako oblikovalci vizualizacijo tudi pripeljejo do končne izvedbe. Poleg obojih so pomembni del tega oddelka še DTP-jevci. Ti so podpora oblikovalcem, zadolženi pa so za vnašanje oblikovnih in tekstovnih popravkov, prav tako so oni zadnji v vrsti pri pripravi gradiv za tisk.

Medijski oddelek se ukvarja z zakupom medijskega prostora ter oblikuje medijske načrte. Njihova naloga je, da oglasna sporočila dosežejo ciljno skupino v določene časovnem roku, z minimalnimi stroški. Tisti, ki delajo na tem oddelku, morajo biti ves čas v koraku s spremembami na trgu medijev, poznati branost, ocenjevati stroškovni vidik zakupa, poznati pa morajo tudi strukturo javnosti glede na posamezen medij. Oddelek za medije skrbi tudi za pogajanje z lastniki ali tržniki medijev, da bi na ta način dosegli morebitne popuste pri zakupu medijskega prostora.