Ali se je pametno posluževati agencije za zaposlovanje?

agencije za zaposlovanje

V Sloveniji obstaja kar nekaj zaposlitvenih agencij, ki so posredniki med ponudniki in iskalci zaposlitev. V preteklosti je bilo moč brati o aferah, ki so se dogajale na tem področju, ko so določene tuje agencije za zaposlovanje izkoriščale delavce, ki so jim zaupale in so bili slednji tako oškodovani. Kako je torej z agencijami za zaposlovanje v Sloveniji?

Agencije za zaposlovanje načeloma opravljajo podobno nalogo kot Zavod za zaposlovanje, s tem, da se nekateri delodajalci za zaposlovanje novega kadra poslužujejo izključno omenjenih agencij. To je še posebej pogosto pri tujih delodajalcih, ki ne morejo neposredno zaposliti nove delovne sile. Agencije so tako posredniki, ki poskrbijo, da je podpisana delovna pogodba zakonodajno ustrezna in da se v delovnem razmerju obe stranki počutita dobro.

Seveda je zgornji opis dela in delovanja agencij za zaposlovanje precej idiličen. Nemalokrat se namreč zgodi, da se zaposleni, ki so delovna razmerja sklenili s posredništvom katere izmed takšnih agencij, pritožujejo nad provizijo, ki si jo takšne agencije vzamejo za svoje posredništvo. Zgodi se, da so delavci na istih delavnih mestih v istem podjetju, ki so se zaposlili preko agencije za zaposlovanje plačani manj, kakor delavci, ki so delovno pogodbo sklenili neposredno s podjetjem. V vsakem primeru se je pred sklenitvijo takšne pogodbe potrebno temeljito pozanimati o tem, kolikšno plačilo boste prejemali in ali boste zaradi posredništva agencije zaslužili manj.

Agencije za zaposlovanje so v nekaterih primerih dobra rešitev, saj vam zagotovijo delo, ki vam ga preko Zavoda za zaposlovanje nemara ne bi uspelo dobiti. Vendarle pri sodelovanju z agencijo ne smete pozabiti, da gre za tristransko delovno razmerje, kjer so stranke delavec, zaposlitvena agencija in podjetje.