10 osnovnih pravil poslovnega bontona

poslovni bonton

Poslovni bonton je skupek splošno sprejetih pravil vedenja v poslovnem svetu, ki veljajo v določeni družbi v določenem času. V različnih dobah so se pravila bontona nekoliko spreminjala, vendarle pa obstajajo določene norme spremenljivega obnašanja, ki se jih je v poslovnem svetu potrebno držati v vseh časih. Spoznajmo 10 najbolj osnovnih, brez katerih preprosto ne gre!

10. Rokovanje

Rokovanje je in bo temelj za uspešno poslovno sodelovanje – vpliva na prvi vtis, ki ga nekdo dobi o vas pa tudi na uspešno sklenjen posel. Gre za enostavno gesto, ki pa ogromno pove o vas kot osebi in poslovnem subjektu. Stisk roke mora biti odločen in čvrst, a ne premočan. Prav tako naj rokovanje ne bo predolgo. Prisrčen in primeren stisk roke drugi osebi pove, da ste samozavestni, sposobni in odločni, prav tako pa s tem izkažete spoštovanje do osebe, s katero se rokujete.

9. Čarobne besede

Nikoli ne pozabite reči »hvala« in »prosim«. Z njima izražate spoštovanje in hvaležnost. S tema preprostima čarobnima besedicama lahko pogosto dosežete več kakor z dolgovezenjem ali zapletenimi govori. Hvala in prosim še naprej ostajata imperativ v poslovni sferi.

8. Ne prekinjajte!

Ni je bolj moteče stvari, kakor če vas nekdo prekine med vašim govorom. Še bolj je to pomembno v poslovnem svetu. Prekinjanje je znak nespoštovanja govorca in govorjene vsebine. Prav tako s tem pokažete, da ne cenite mnenja in zamisli druge osebe. Vselej zato počakajte, da sogovorec konča svojo misel – pozorno poslušanje je namreč vredno več kakor razlaganje lastnega stališča.

7. Govorite razločno in zborno slovensko!

Izjemnega pomena je tudi vaš odnos do jezika, v katerem govorite. Če je to materni jezik, potem je toliko bolj pomembno, da se znate v njem pravilno slogovno in slovnično izražati. Govorite počasi in razločno, nikoli med govorom ne pijte ali jejte. Pogovorni jezik nikakor ne sodi v poslovno komunikacijo, niti pisno niti govorno.

6. Točnost je lepa vrlina!

Točnost je osnova, na kateri nato gradite vsak nadaljnji korak na poslovni poti. Če niste točni ter pustite nekoga čakati, ga s tem žalite, saj netočnost kaže na pomanjkanje spoštovanja do te osebe. Kdor ni točen, običajno velja tudi za nezanesljivega. S takšno osebo nihče ne želi sklepati posla. Netočnost se v poslovnem svetu pogosto razume tudi kot brezobzirnost.

5. Med sestankom utišajte telefon

Na sestanku vso svojo pozornost in energijo namenite temam, o katerih razpravljate in pustite svoj mobilnik v torbi. Prav tako izklopite zvok, da vas zvonjenje ali vibriranje ne bodo motili, ko boste govorili o pomembnih rečeh.

4. Preden pritisnite »pošlji«…

… še enkrat preberite sporočilo, ki ga nameravate poslati. Preglejte tekst iz slovničnega vidika in preverite, ali ste v njem zapisali vse, kar ste nameravali poslati. Prav tako mora imeti elektronsko sporočilo rdečo nit, uradni nagovor in zaključni pozdrav ter podpis. V času digitalizacije je namreč elektronsko sporočilo postalo enakovredna oblika poslovne korespondence. Preden stisnite »pošlji« imejte pred očmi tudi to, da so zapisane besede večne.

3. Pred prihodom v pisarno se najavite!

Nikoli ne prihajajte v pisarno nenajavljeni. Nekoga lahko zmotite pri pomembnem delu, zato se najavite predhodno po telefonu, če pa gre za sodelavca v istem podjetju, pred vstopom v pisarno potrkajte in povprašajte, ali motite. Če bo vaš pogovor trajal dlje časa, je smiselno najavo takšnega sestanka sporočiti preko telefona ali elektronskega sporočila.

2. Katerih tem se ni pametno dotikati?

V poslovno komunikacijo nikakor ne sodijo teme kot so politika, religija, spolnost, itd. – izogibati se je torej smiselno osebnih tem. Če gre za poslovno komunikacijo, se je v pogovoru najbolje držati tem, ki se dotikajo posameznega posla oziroma delovnega področja. Neupoštevanje tega pravila lahko vodi do sporov ali osebne razžalitve druge osebe.

1. Očesni kontakt

Ena izmed najbolj važnih stvari pri vodenju razgovora z drugo osebo je očesni stik – to je enako pomembno tudi v poslovnem razgovoru. Sogovorca vselej glejte v oči in z vso pozornostjo poslušajte, kaj vam govori. Izogibanje očesnemu stiku kaže na to, da je oseba nesamozavestna, ima skrite namene ali pa je tema, o kateri govorite, ne zanima v polnosti.