Prosta delovna mesta, 13. 10. 2016

prosta delovna mesta

Za vas smo izbrali nekaj zanimivih prostih delovnih  mest. S klikom na posamezno točko si lahko ogledate natančnejše pogoje iz razpisov. Če pa želite biti v prednosti pred ostalimi iskalci zaposlitve, se prijavite na naše e-novice TUKAJ. Naročnikom na e-novice namreč pošljemo seznam prostih delovnih mest en dan preden ga objavimo na portalu.

  1. Aerodrom Ljubljana, d.o.o. – delo: Gasilec (ž/m)

Podjetje Aerodrom Ljubljana išče novega sodelavca za delovno mesto Gasilec. Delo bo zajemalo gašenje požarov, reševanje potnikov, materialnih dobrin in posadk, izvedbo ukrepov preventivnega požarnega varstva, redno pregledovanje in nadziranje nad delovanjem hidrantnega omrežja, vzdrževanje gasilnikov, polnjenje posod pod pritiskom, stalno usposabljanje, upravljanje s stroji, orodji in napravami, izvajanje pregledov opreme, izvedbo tehničnih del, vodenje evidenc, urejanje delovnega okolja, odstranjevanje poškodovanih letal, itd.

http://www.lju-airport.si/sl/podjetje/zaposleni/

  1. Danfoss Trata – delo: Svetovalec v marketingu (ž/m)

Podjetje Danfoss Trata išče novega sodelavca za delo na področju upravljanja izkušnje kupcev. Delo bo od kandidata zahtevalo okoli 40 dni potovanj na leto. Druge naloge delovnega mesto so še: skrb za pripravo strategije marketinga in planiranja aktivnosti, koordiniranje projektov in kampanj na področju izboljšanja zavzetosti kupcev, raziskovanje komunikacijskih kanalov, planiranje medijev, sodelovanje z agencijami, sodelovanje z sodelavci v globalnem okolju, itd.

https://krb-xjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=30033&siteid=5635&Areq=7665BR

  1. Deichmann d.o.o. – delo: Vodja poslovalnice / Asistent (terenski) (ž/m) in Prodajalec v Kranju (ž/m)

Trgovsko podjetje Deichmann išče nove sodelavce za delovni mesti Vodja poslovalnice / Asistent in Prodajalec. Delovne naloge za delovno mesto Vodja poslovalnice / Asistent so: vodenje stanja blaga in skladiščenje, izvajanje prodajnih akcij, skrb za doseganje zastavljenih ciljev, aktivno sodelovanje pri prodaji, organiziranje dela prodajnega tima, ostala organizacijska in administrativna dela. Vodja poslovalnice oziroma terenski asistent nima stalne poslovalnice, temveč dela na terenu – v poslovalnicah, kjer potrebujejo dodatno pomoč. Delovne naloge za delovno mesto Prodajalec pa so: skrb za prodajo in prodajalno, svetovanje strankam, uresničevanje ciljev prodaje. To delo bo potekalo v Kranju.

http://corpsite.deichmann.com/si-sl/kariera/ponudba-zaposlitve/

  1. Sportina Bled d.o.o. – delo: Referent Uvoza / Izvoza (ž/m)

Podjetje Sportina Bled d.o.o. išče nove sodelavce, med drugim sodelavca za delo Referenta Uvoza / Izvoza. Delo bo zajemalo: koordinacijo in organizacijo prevozov pošiljk, sodelovanje z dobavitelji, kupci, carinskimi, prevoznimi in špediterskimi službami, sodelovanje z distribucijsko operativo, pripravo dokumentacije in podatkov za izdajanje računov, kontrolo nad prejetimi in izdanimi računi, knjiženje dokumentov, skrb za komuniciranje s carinskimi in špediterskimi službami ter pripravo ustrezne dokumentacije, itd. Delo bo potekalo v Radovljici. Podjetje razpisuje tudi nekaj drugih prostih delovnim mest: Poslovodja in (Senior) Buyer / Jugovzhodna Evropa.

http://www.sportina.si/sl/Prosta_delovna_mesta

  1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo – delo: Raziskovalec VII/2–0 (ž/m)

Univerza v Ljubljani na Fakulteti za strojništvo razpisuje prosto delovno mesto za raziskovalca. Delo bo zajemalo znanstveno in raziskovalno delo pri raziskavah, strokovno delo in sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog, pripravo pisnih poročil in elaboratov o raziskavi, pripravo ekspertiz, sodelovanje pri do- in podiplomskem študiju, pripravo predlogov za nabavo raziskovalne opreme, naročanje potrošnega materiala, vzdrževanje opreme, izvajanje opravil po naročilu nadrejenih, itd. Na Univerzi v Ljubljani je trenutno razpisanih še več drugih prostih delovnih mest.

https://www.uni-lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta/

  1. Nova KBM d.d. – delo: Analitik specialist I (ž/m)

Banka NKBM išče novega sodelavca za delo v Sektorju kreditnih analiz. Delo bo zajemalo razvijanje, testiranje in vzdrževanje analitičnih metod, oblikovanje koncepta in dejavnikov, ki so potrebni za izdelavo ciljnih analiz, obdelavo, analizo in zbiranje podatkov, pripravo ukrepov in predlogov s področja dela, kreiranje podatkovnih baz, upravljanje s podatki, pripravo rednih in izrednih poročil, spremljanje dogajanja s na trgu, opravljanje drugih nalog po naročilu nadrejenih.

https://www.nkbm.si/kariera

  1. Medis d.o.o. – delo: Sodelavec na področju kliničnih raziskav (ž/m)

Podjetje Medis išče novega sodelavca za področje kliničnih raziskav. Delovne naloge za to delovno mesto bo: celostno vodenje projektov kliničnih raziskav (od zasnove do zaključka projektov), izdelava dokumentacije, pogodb, pridobivanje dovoljenja za izvedbo kliničnih raziskav, monitoring in zbiranje podatkov, priprava analiz in poročil, sodelovanje z raziskovalnimi centri, raziskovalci, JAZMP in etično komisijo, aktivno sodelovanje s povezanimi oddelki znotraj podjetja.

http://www.medis.si/zaposlitev/

  1. Sberbank banka d.d. – delo: Vodja tima v kreditni administraciji za segment mala in srednja podjetja ter dokumentarno poslovanje Administracija kreditov (ž/m)

Banka Sberbank išče novega sodelavca v kreditni administraciji. Delovno mesto bo zajemalo: organiziranje in koordiniranje dela v timu, izvajanje kontrole nad opravljenimi nalogami, nadzor nad pripravo pogodbene dokumentacije in knjiženja, sodelovanje pri pripravljanju garancijskih in kreditnih poslov, nadzor pri izvajanju kontrole mednarodnih dokumentarnih poslov, kontrola nad razporedom prilivov, spremljanje koriščenja in odplačevanja kreditov, vodenje in kontrola analitičnih evidenc z glavno knjigo, potrjevanje in nadzor nalogov za izplačevanje kreditov, ažuriranje pogodb in spremljanje zakonodaje, skrb za kontrolo knjigovodskih obdelav, itd.

https://www.sberbank.si/o-sberbank/kariera/ponudba-delovnih-mest