Zaposli.me – zaposli se!

27.06.2016
zaposli.me

ZRSZ je objavil novo javno povabilo Zaposli.me. Gre za javno povabilo, ki se izvaja v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja: Zaposli.me 2016/2017. S tem povabilom bi radi zaposlili več kakor 6.000 brezposelnih oseb. Zaposli.me delodajalcem omogoča prejetje subvencije v višini med 5.000 in 7.000 evri, če zaposlijo brezposelne osebe iz vse Slovenije. Povabilo se odpre v začetku junija, traja pa vse, dokler se ne bodo porabila sredstva oziroma najdlje do 31.7.2017. Delodajalci lahko ponudbo oddajo pisno ali v elektronski obliki.

Program Zaposli.me ZRSZ izvaja že vse od leta 2009 in od tedaj je bilo subvencionirano zaposlenih že preko 18.500 brezposelnih oseb, ki so se zaposlili pri več kakor 12.700 delodajalcih. Mesec dni po izteku subvencije ostane zaposlenih še okoli 62% udeležencev, eno leto po izteku subvencije pa 49%.

Komu je namenjen Zaposli.me?

Javno povabilo in program Zaposli.me je v prvi vrsti namenjen za spodbujanje zaposlovanja oziroma za izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb, ki so dopolnile 30 let ali več in se težje zaposlijo. Gre za ciljne skupine programe, med katerimi si država želi s temu pobudami zmanjšati stopnjo brezposelnosti. Prav tako je program namenjen zmanjševanju neskladij med povpraševanjem delodajalcev na trgu dela in med ponudbo (torej med iskalci zaposlitve).  Brezposelni morajo za pridobitev subvencije ustrezati določenim ciljnim skupinam programa (težje zaposljive osebe).

Za subvencije delodajalcem je na razpolago skoraj 34 milijonov evrov – ta znesek sta financirala Republika Slovenija (20%) in Evropska unija (80% iz Evropskega socialnega sklada). Več kot polovica vseh sredstev (60%) je namenjenih za brezposelne osebe, ki imajo stalno prebivališče v vzhodnem delu Slovenije, preostala sredstva (40%) pa so namenjena za brezposelne osebe, ki živijo v zahodnem delu države.

Kateri delodajalci se lahko prijavijo na javno povabilo?

Na povabilo se lahko prijavijo vsi delodajalci, ki so fizične ali pravne osebe in so vsaj eno leto vpisane v poslovni register Slovenije, imajo eno zaposleno osebo ali so samozaposleni in izpolnjujejo tudi ostale pogoje, ki so podrobneje navedeni v javnem povabilu.

Katere brezposelne osebe so vključene v program (ciljne skupine)?

Za subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih so primerne brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed določenih kriterijev javnega povabila. Ti kriteriji so:

  • Brezposelne osebe, ki so dopolnile 30 let ali več in so minimalno 1 leto že prijavljeni na ZRSZ kot brezposelne osebe,
  • Brezposelni, ki so starejši od 50 let in so vsaj pol leta prijavljeni na ZRSZ kot brezposelne osebe,
  • Brezposelni, ki so stari 30 ali več let in imajo končano največ osnovno šolo, hkrati pa so vsaj pol leta že prijavljeni na ZRSZ kot brezposelne osebe.

Če brezposelni izpolnjuje vsaj enega izmed zgoraj navedenih kriterijev, potem lahko sodeluje v javnem povabilu Zaposli.me.

Kakšni so pogoji zaposlitve?

Delovno razmerje, ki ga sklene delodajalec z brezposelno osebo v okviru javnega povabila Zaposli.me, mora trajati vsaj leto dni neprekinjeno. Oseba mora biti zaposlena bodisi za polni (40 ur na teden) bodisi za krajši delovni čas (odločba o invalidnosti). Za skrajšan delovni čas je mogoče zaposliti tudi druge osebe, ki so vsaj leto dni že prijavljene v evidenco brezposelnih oseb in si želijo zaposlitve za skrajšan delovni čas. Višina plače in drugih prejemkov mora biti skladna z veljavno delovno-pravno zakonodajo.

Kolikšna je višina subvencije?

Višina subvencije je odvisna od več dejavnikov, določa pa se glede na kriterije, katerim ustreza brezposelna oseba iz ciljne skupine. Če oseba ustreza enemu kriteriju, potem delodajalec zanjo prejme 5.000 evrov, če ustreza dvema kriterijema, potem je delodajalec upravičen do 6.000 evrov, če pa ustreza trem kriterijem, potem je delodajalec upravičen do 7.000 evrov subvencije. Delodajalci prejmejo subvencijo izplačano v enkratnem znesku, ko zaposlijo brezposelno osebo. Preden delodajalci oddajo ponudbo na javno povabilo Zaposli.me, morajo na ZRSZ objaviti tudi prosto delovno mesto, za katerega bi želeli zaposliti brezposelno osebo. To je osnova, na podlagi katere nato ZRSZ napoti delodajalce na brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila. Delodajalec nato izmed vseh napotenih kandidatov izbere tistega, ki je najbolj ustrezen za opravljanje dela. Ko se zaključi postopek izbire, se delodajalec prijavi na javno povabilo ter predloži eno ali več ponudb.

Kako se na Zaposli.me prijavijo brezposelni?

Brezposelne osebe, ki sodijo v ciljne skupine javnega povabila, se za možnost vključevanja v ta program najprej obrnejo na osebnega svetovalca, ki jim svetuje, kako postopati naprej.

Uspešno ste se prijavili na brezplačne e-novice.
Recapcha
Prosimo obkljukajte test.
Obvestilo
Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje oziroma piškote družbenih omrežij ter spletne analitike, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Piškotki nam omogočajo, da so vsebine za vas brezplačne.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani